Vakgesprekken

Methode NT2 voor gespreksvaardigheid

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2001
Type publicatie: Archief

Het materiaal is ontwikkeld om anderstaligen sneller te laten deelnemen aan het arbeidsproces of een kwalificerende opleiding.

Met Vakgesprekken worden cursisten voorbereid op gesprekken op de werkvloer of in het praktijklokaal van een vakopleiding. Cursisten leren praten over gereedschappen en apparaten, materialen en machines. Ze oefenen met gesprekken over uiterlijke kenmerken, hoeveelheden en afmetingen, plaats en tijd, eigenschappen en kwaliteiten, eerst in de les en later ook buiten de les.

Vakgesprekken Cursistenpakket ISBN 90 01 13116 33,10 (cursistenboek + doorspreekboek + audio-cd)
Vakgesprekken Docentenhandleiding ISBN 0 01 13117 4 16,70

Het materiaal wordt uitgegeven door eenvoudigcommuniceren en is ook via daar te bestellen.