Zebra

Basisleergang NT2 voor 12- tot 16-jarige neveninstromers in het voortgezet onderwijs.

Auteur:

Folkert Kuiken (red.), Lies Alons, Liselotte Boeve


Publicatiedatum: 2002

De leerstof is georganiseerd in zogenaamde taaltaken. Voorbeelden van taaltaken zijn: vragen en opdrachten begrijpen, een gesprek voeren, aantekeningen maken, een brief schrijven, enzovoort. De leergang bevat een grote variatie aan werk- en oefenvormen, en differentiatiemateriaal voor zowel zwakkere als snellere leerlingen.

De leergang biedt leerstof voor 500 uur, verdeeld over 40 thema's, waarmee neveninstromers in een periode van een tot anderhalf jaar een dusdanige kennis van het Nederlands kunnen opdoen dat ze daarmee in staat zijn het reguliere voortgezet onderwijs te volgen.

ZEBRA bestaat uit vier delen en omvat tekst- en werkboeken voor de leerlingen, werkbladen, themaposters, video- en geluidsmateriaal, toetsen, een opzoekgrammatica, een docentenhandleiding en software bij de leergang te ontwikkelen.

ZEBRA kwam tot stand in een samenwerkingsproject tussen Universiteit van Amsterdam (ITTA), Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep Taal en Communicatie) en het Projectbureau te Rotterdam.

Uitgever:
Thieme Meulenhoff