Scan Educatief Partnerschap

Een instrument voor beleid en praktijk in de samenwerking met ouders

De Scan Educatief Partnerschap helpt u de samenwerking met ouders in kaart te brengen en te versterken. Op welke manier komt u tot samenwerking met ouders? Hoe kunt u de relatie met het brede palet aan ouders verbeteren? Zijn er maatregelen mogelijk waar u nog niet eerder aan gedacht had?

Zeven korte scans rond pijlers voor educatief partnerschap

De Scan Educatief Partnerschap is opgedeeld in zeven deelscans; dit zijn de pijlers die bijdragen aan de totstandkoming van educatief partnerschap. Elk deelscan bestaat uit ongeveer acht multiplechoicevragen. Er is geen goed of fout antwoord; met het invullen van de scan krijgt u inzicht in de manier waarop u samenwerkt met ouders. Kies steeds de optie(s) die het beste bij uw organisatie passen. Na het invullen van de scan krijgt u direct het resultaat te zien: hoe meer poppetjes, hoe gerichter uw visie of hoe actiever uw beleid of aanpak op die pijler is. U krijgt ook informatie en tips voor de vormgeving van educatief partnerschap.

Voor wie?

De scan is bedoeld voor scholen in het basis- en middelbaar onderwijs, maar kan ook interessant zijn voor scholen in het mbo. De uitslag van de scan leent zich bij uitstek voor bespreking binnen het team, wanneer verschillende leden van het team de scan invullen. Vergelijk de verschillen en overeenkomsten in gesprek met elkaar en u krijgt inzicht in waar iedereen staat en waar u met elkaar naartoe wilt.

Start de scan

Klik op een van de onderstaande knoppen om een scan te starten. Een scan duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

  • Doelgroepen:
  • Primair onderwijs,
  • Taal en Ouderbetrokkenheid,
  • Voortgezet onderwijs
  • Thema's:
  • ouderbetrokkenheid