TOVII - Voor de Startklas Inburgering

Trajectindicatie Observatie Verlengde Intake Inburgering

Klantmanagers moeten in de WI2021 voor inburgeraars de geschikte inburgeringsroute vaststellen. Maar hoe bepaal je wat passend is bij iemand die je nauwelijks kent? Met een verlengde intake (of Startklas) krijg je een beter beeld van de inburgeraar. De (gratis) TOVII helpt de taaldocent om tijdens de Startklas de leervaardigheid in een schoolse setting te observeren. Uit de ingevulde scores is vervolgens een trajectindicatie te berekenen.

Te downloaden documenten

De TOVII bestaat uit twee documenten die u kunt downloaden :

  • Handreiking TOVII. Hierin vindt u de algemene instructie en specifieke toelichting op de observatieaspecten.
  • Scoreformulier TOVII. Hierin verwerken de taaldocenten hun observatie. Het bevat ook de instructie voor het verkrijgen van het trajectadvies.

Webinar

Op donderdag 8 juni 2023 organiseert ITTA een gratis webinar over de TOVII voor gebruikers. Tijd: 15.30 - 17.00.

In het webinar krijg je achtergrondinformatie over het in kaart brengen van leerbaarheid; worden de criteria in het instrument besproken en verkennen we hoe je de best passende route kiest.

Heb je belangstelling? Meld je dan per email aan.

Wat doet het instrument?

De trajectkeuze voor een inburgeraar bepaalt in grote mate zijn toekomstperspectief – niet in de laatste plaats omdat we weten dat de verwachtingen die de docent of maatschappij van de leerder heeft, vaak ook de verwachtingen van de leerder zelf worden.

Met dit instrument kun je gedurende een aantal weken onderwijs in kaart te brengen hoe de inburgeraar zich ontwikkelt. Die langere periode onderwijs is nodig, omdat nieuwkomers vaak moeten wennen aan de vorm waarin wij in Nederland onderwijs verzorgen. En omdat met name statushouders niet zelden kampen met psychische belemmeringen en praktische zorgen die het leren niet bevorderen. Een langere onderwijsperiode en zorgvuldige observatie door een geschoolde docent, geeft de inburgeraar de kans om te laten zien wat hij aankan.

Waarom een Startklas?

We hebben verschillende informatiebronnen verzameld over de waarde van een Startklas.

1. Lees meer over leerbaarheid in Intakeprocedure inburgering: welk traject past? (pdf).

2. Bekijk de animatie over het belang en de waarde van een startklas voordat je de PIP opstelt:

(Deze animatie is gemaakt in samenwerking met Workconnection en Bas Schuiling.)

3. Bekijk het interview met Brian Pantling / Gemeente Oldenzaal over de opzet, organisatie en meerwaarde van de Startklas aldaar.

4. Divosa organiseerde een webinar voor (kleine) gemeenten over de Startklas: wat zijn oplossingen voor kleine gemeenten qua inhoud, organisatie en budget? Je kunt de Handout (pdf) downloaden die daarbij gebruikt is en bekijk het webinar.

Verantwoording

We hebben deze nieuwe versie van de TOVII ontwikkeld op basis van twee andere observatieinstrumenten voor een verlengde intake:

  • ISAA (ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam om beter zicht te krijgen op de potentie van alfacursisten Dalderop, 2010));
  • een conceptinstrument voor verlengde intake in de ISK (ontwikkeld in het kader van het NRO-onderzoek 'Passend onderwijs voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs' (ITTA UvA 2016)).

Uit deze bronnen is een compact aantal te observeren aspecten geselecteerd en uitgewerkt voor inburgering.

Voorts is het instrument in twee rondes gepilot door taalaanbieders. Met hulp van hun feedback is het instrument bijgesteld. In het najaar van 2022 verzamelen we nog gegevens voor het vaststellen van de definitieve grensscores (waar ligt precies de grens tussen een indicatie voor een of de andere route?).

Onze dank gaat uit naar de docenten van STEP Inburgering, Foxtaal, Werkvloertaal, ROC van Twente en Fiolet Taaltraining. De samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Dalfsen, Meppel en Leidschendam voor het inrichten van een verlengde intake was bovendien waardevol en prettig.

Meer inspiratie voor de Startklas
 

Aan Zet - Mijn toekomst in Nederland
Samen met KleurRijker en Bas Schuiling hebben we Aan Zet - Mijn toekomst in Nederland ontwikkeld voor de Startklas en verder. Met Aan Zet verwerven nieuwkomers praktische kennis, inzichten en handvatten voor hun inburgeringsproces. Activeren staat hierbij centraal. Het materiaal slaat een brug tussen het land van herkomst en Nederland, door deelnemers zich actief te laten oriënteren op leefgebieden en hen te laten reflecteren op hun verwachtingen en ambities.
Per thema doen ze oriëntatieactiviteiten en maken ze een eigen plan voor verdere acties. Aan Zet is qua taal laagdrempelig en leunt op de steuntaal, het kan al voorafgaand aan de PIP worden ingezet, maar ook tijdens de leerroutes.

Activerings-tweedaagse
Voor klantmanagers, docenten en begeleiders in de Startklas bieden we samen met Bas Schuiling een (incompany) Activerings-tweedaagse aan. Daarin gaan we met de deelnemers actief aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • De achtergrond van inburgeraars; welke invloed heeft de cultuur van het land van herkomst op de begeleiding?
  • Coachen en activeren; hoe zorg je dat inburgeraars zelf aan de slag gaan?
  • Leerbaarheid inschatten; wat is de potentie van de inburgeraar?
  • Communiceren op laag taalniveau; hoe zorg je dat jullie elkaar begrijpen?

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met elwine.halewijn@itta.uva.nl.