TOVII - oproep voor pilotdocenten

Trajectadvies Observatie Verlengde Intake Inburgering

Klantmanagers moeten in de WI2021 voor inburgeraars de geschikte inburgeringsroute vaststellen. Maar hoe bepaal je wat passend is bij iemand die je nauwelijks kent? Met een verlengde intake (of Startklas) krijg je een beter beeld van de inburgeraar. De TOVII helpt de taaldocent om tijdens de Startklas de leervaardigheid in een schoolse setting te observeren. Uit de ingevulde scores is vervolgens een trajectadvies te berekenen. Na de eerste ronde met een testversie, zoeken we nu docenten die de tweede pilotversie met inburgeraars onder WI2022 willen testen.

Pilot met de TOVII

We zoeken docenten die inburgeraars lesgeven die onder de WI2022 vallen, liefst in een verlengde intake in aanloop naar een PIP/ routebepaling.

  • Wat betekent pilotten? Je gebruikt het instrumentarium dat we je toesturen. Dat bestaat uit een scoreformulier ern er hoort een handreiking en een screencast bij om je te instrueren. Je observeert je cursisten en vult het scoreformulier een (of twee of drie keer, naar wens) in. Je vult je eigen inschatting van de route in en je berekent het routeadvies op basis van de TOVII uit. Misschien komt er hetzelfde uit, misschien niet.
  • Wat doe je met de ingevulde scoreformulieren? Die stuur je terug naar het ITTA. We spreken daarna een half uurtje via zoom af om de resultaten samen te bespreken: wat viel je op, kun je leven met het TOVII advies, waarom niet?

Ben je geinteresseerd om ons te helpen de TOVII te ijken? Meld je dan aan via tovii@itta.uva.nl.

Waarom dit instrument?

De trajectkeuze voor een inburgeraar bepaalt in grote mate zijn toekomstperspectief – niet in de laatste plaats omdat we weten dat de verwachtingen die de docent of maatschappij van de leerder heeft, vaak ook de verwachtingen van de leerder zelf worden.

Met dit instrument kun je gedurende een aantal weken onderwijs in kaart te brengen hoe de inburgeraar zich ontwikkelt. Die langere periode onderwijs is nodig, omdat nieuwkomers vaak moeten wennen aan de vorm waarin wij in Nederland onderwijs verzorgen. En omdat met name statushouders niet zelden kampen met psychische belemmeringen en praktische zorgen die het leren niet bevorderen. Een langere onderwijsperiode en zorgvuldige observatie door een geschoolde docent, geeft de inburgeraar de kans om te laten zien wat hij aankan.

Lees meer over leerbaarheid in Intakeprocedure inburgering: welk traject past? (pdf)

Verantwoording

We hebben deze tweede, te pilotten, versie van de TOVII ontwikkeld op basis van twee andere observatieinstrumenten voor een verlengde intake:

  • ISAA (ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam om beter zicht te krijgen op de potentie van alfacursisten Dalderop, 2010));
  • een conceptinstrument voor verlengde intake in de ISK (ontwikkeld in het kader van het NRO-onderzoek 'Passend onderwijs voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs' (ITTA UvA 2016)).

Uit deze bronnen is een compact aantal te observeren aspecten geselecteerd en uitgewerkt voor inburgering.

Voorts is het instrument in een eerste ronde gepilot door taalaanbieders. Met hulp van hun feedback is het instrument bijgesteld. Onze dank gaat uit naar de docenten Angela en Rosanne (STEP Inburgering), Tanja (Foxtaal), Olga en Jenny (Werkvloertaal) en Ingrid en hun partners voor participatieactiviteiten. De samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Dalfsen, Meppel en Leidschendam voor het inrichten van een verlengde intake was bovendien waardevol en prettig.