Alfabetisering in de ISK-klas

Voor docenten in de ISK

In deze serie van twee studiemiddagen maakt u kennis met de belangrijkste aspecten van effectief alfabetiseringsonderwijs. Wat zijn passende aanpakken voor leerlingen die niet nauwelijks hebben leren lezen en schrijven? Hoe brengt u leerlingen die net gealfabetiseerd zijn in het Nederlands snel op een hoger niveau?

Doel:

Doelgericht werken aan alfabetisering van leerlingen in de ISK.

Inhoud:

Kennismaking met doelen, didactiek, werkvormen en materialen voor effectief alfabetiseringsonderwijs aan leerlingen in de ISK. Onderwerpen die aan bod komen zijn: ontwikkeling van spreek- en luistervaardigheid, woordenschat, verschillende aanpakken voor alfabetisering, leren lezen en schrijven, zelfstandig werken aan alfabetisering, materialen en tools. 

Vragen die centraal staan:

  • Welke aanpak past bij mijn leerlingen?
  • Wat kan ik doen om mijn eigen aanpak te versterken? 
Deelnemers:

Maximaal 12

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit twee dagdelen en een praktijkopdracht voor de eigen lessituatie tussen de bijeenkomsten in. 

Datum: Data voor een incompany training zijn in overleg. 

De open inschrijving start najaar 2019.
Locatie:

Open inschrijving in Amsterdam

Contactpersoon:

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl / 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo). 

Zie ook: Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK