Alle trainingen in het mbo nu ook online

Blended trainingsaanbod in het mbo

Leren doe je met elkaar en van elkaar! 

Het gehele trainingsaanbod van het ITTA in het mbo wordt op dit moment (deels) op afstand aangeboden. Online sessies en webinars worden afgewisseld met zelfstudie, praktijkopdrachten en samenwerkingstaken.

In verband met corona-maatregelen is het lastiger om in groepsverband en op locatie scholingen te verzorgen. Daarom worden de scholingen in overleg ook online of blended (deels online) aangeboden. Daar waar het kan en wenselijk is komen ITTA-trainers op locatie. We zorgen dan voor dynamische en actieve 1,5 meter sessies met veel uitwisseling en samenwerking.

Word taalassessor Nederlands

Opleiding Taalassessor Nederlands

Bied NT2 studenten passend onderwijs

Scholing NT2 voor mbo-docenten

Werk samen aan taalontwikkelend onderwijs

Training Taalbewust beroepsonderwijs

Geef les volgens de vijf vuistregels 

Korte opleiding Taaldidactiek

Doe inspiratie op voor de taallessen

Masterclasses Taaldidactiek

Haal meer uit je lessen 

Maatwerk en differentiëren

Word taalassessor Engels

Training Taalassessor Engels

Werk aan 21e vaardigheden in het mbo

Training 21e Eeuwse vaardigheden

Ontwikkel Instellings-examens Nederlands 

Training Instellingsexamens taal 

Houd je vaardigheden als assessor op peil

Opfrisbijeenkomst Taalassessor