Een leerlijn voor de alfaklas ISK

Voor docenten(teams) in de ISK

Een leerlijn (door)ontwikkelen voor de alfaleerlingen in uw ISK? In deze training van drie bijeenkomsten ontwikkelt u onder leiding van de trainer een onderwijsprogramma voor de alfaleerlingen bij u op school. Deze training sluit aan op de training Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK die in het voorjaar van 2019 is aangeboden aan ISK-alfadocenten.

Doel:

U hebt inzicht in de onderdelen van een leerlijn voor alfaleerlingen in de ISK, kunt een gefundeerde selectie maken van lesmaterialen en kunt formuleren welke effectieve, activerende didactische middelen u inzet. U  kunt gerichte keuzes maken over volgen en toetsen van leerlingen. Er ligt een concreet programma voor de alfaklas(sen) in uw school.

Inhoud:

U ontwikkelt een onderwijsprogramma voor de alfaleerlingen op uw school op basis van de Leerlijn Alfabetisering ISK, dat u kunt gebruiken in uw eigen onderwijspraktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • leerlijnontwikkeling
  • kenmerken van de doelgroep
  • doelgericht werken, werken met de leerlijn
  • selectie van leergangen en lesmaterialen
  • activerende alfa-didactiek
  • volgen en toetsen
  • zelfstandig werken
Deelnemers:

Deze training is bedoeld voor docenten in de ISK die met alfaleerlingen werken. Hebt u in het voorjaar van 2019 de training Werken met de Leerlijn Alfabetisering gevolgd? Dan kunt u met deze training een verdiepingsslag maken en de informatie uit de training toepassen in uw eigen werksituatie.

Aantal deelnemers: maximaal 12.

Tijdsinvestering:

Drie bijeenkomsten van een dagdeel. Een voorbereidende opdracht (4 uur) en twee tussentijdse praktijkopdrachten (8 uur), waarbij u uw leerlijn ontwikkelt. De deelnemer ontvangt feedback en tips op de praktijkopdrachten/de leerlijn van de trainer.

Data:

Data voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Amsterdam (open inschrijving)

De training kan ook incompany worden verzorgd.

Contactpersoon:

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Kosten:

€ 600,- (open inschrijving)

Kosten incompany: op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo). In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo.