Een leerlijn voor de ISK-alfaklas

Vervolgtraining Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK

Een leerlijn (door)ontwikkelen voor de alfaleerlingen in de ISK? In deze training van drie bijeenkomsten ontwikkelt u onder leiding van de trainer een onderwijsprogramma voor de alfaleerlingen bij u op school. Deze training is een vervolg op de kennismakingstraining Werken met de leerlijnen in de alfaklas, die goed werd ontvangen door de deelnemers aan deze training in het voorjaar van 2019.

Doel:

U hebt inzicht in de onderdelen van een leerlijn voor alfaleerlingen in de ISK, kunt een gefundeerde selectie maken van lesmaterialen en kunt formuleren welke effectieve, activerende didactische middelen u inzet. U  kunt gerichte keuzes maken over volgen en toetsen van leerlingen.

Inhoud:

U ontwikkelt een onderwijsprogramma voor de alfaleerlingen op uw school op basis van de Leerlijn Alfabetisering ISK, dat u kunt gebruiken in uw eigen onderwijspraktijk.

Deelnemers:

Aantal deelnemers: maximaal 12.

Deze training is bedoeld voor docenten in de ISK die met alfaleerlingen werken.

Tijdsinvestering:

Drie bijeenkomsten van een dagdeel. Een voorbereidende opdracht (4 uur), twee tussentijdse praktijkopdrachten (8 uur). De deelnemer ontvangt feedback en tips op de praktijkopdrachten van de trainer.

Datum:

Start najaar 2019

Locatie:

Amsterdam.

De training kan ook incompany worden verzorgd.

Contactpersoon:

Petra Popma petra.popma@itta.uva.nl

Kosten:

€ 600,-

Kosten incompany: op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo). In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten.