Een onderwijsprogramma voor de alfaklas

Verdiepingstraining voor alfadocenten(teams) in de ISK

Een leerlijn (door)ontwikkelen voor de alfaleerlingen in uw ISK? In deze verdiepingstraining van drie bijeenkomsten ontwikkelt u onder leiding van de trainer een onderwijsprogramma voor de alfaleerlingen bij u op school.

Wilt u liever een kennismakingstraining in het werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK? Dan is de training Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK een goede keuze. 

Doel:

Met deze training krijgt u inzicht in de onderdelen van een leerlijn voor alfaleerlingen in de ISK, kunt een gefundeerde selectie maken van lesmaterialen en kunt formuleren welke effectieve, activerende didactische middelen u inzet. U  kunt gerichte keuzes maken over volgen en toetsen van leerlingen. Er ligt een concreet programma voor de alfaklas(sen) in uw school.

Wilt u liever de kennismakingstraining van twee middagen volgen? Kijk dan bij Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK.

Inhoud:

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • leerlijnontwikkeling
  • kenmerken van de doelgroep
  • doelgericht werken, werken met de leerlijn
  • selectie van leergangen en lesmaterialen
  • activerende alfa-didactiek
  • volgen en toetsen
  • zelfstandig werken
Deelnemers:

Deze training is bedoeld voor alfadocenten in de ISK.

Aantal deelnemers: maximaal 12.

Tijdsinvestering:

Drie bijeenkomsten van een dagdeel met een voorbereidende opdracht (2 uur) en twee tussentijdse praktijkopdrachten waarmee u een onderwijsprogramma voor uw school opzet (ten minste 8 uur). Deelnemers ontvangen feedback van de trainer op de ontwikkelde producten.

Data:

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 13:30-17.00 uur.

  1. 1 oktober 2020
  2. 5 november 2020
  3. 10 december 2020


Data voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Contactpersoon:

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Voor de kennismakingstraining zie: Werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK​​​​​​​

Kosten:

Incompany: op aanvraag.

Open inschrijving € 600,- (speciale prijs)

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo.

In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad. In het voorjaar van 2019 schoolde het ITTA 100 alfa-docenten in het werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK. In schooljaar 2019-2020 begeleidde het ITTA alfateams.

Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.