Masterclass Taaldidactiek schrijfvaardigheid

Voor mbo-docenten Nederlands

De invoering van het Referentiekader Taal heeft de eisen aan het Nederlands verscherpt. Alle ogen zijn hierbij gericht op de taaldocenten. In een serie van drie Masterclasses Taaldidactiek bieden wij u concrete handreikingen waarmee u meteen aan de slag kunt in de praktijk.

Doel:

U kunt leerlingen motiveren om meer en beter te schrijven, gebruikmakend van bestaande beroepsgerichte schrijfopdrachten. U kunt een aanpak voor schrijven ontwikkelen die past bij bestaande lesprogramma’s.

Inhoud:

Verslagen, werkstukken en brieven van de leerlingen bevatten steeds vaker spreektaal, schrijffouten en vaak ontbreekt een doordachte opbouw. Taak van de taaldocent is het effect van de lessen basistaalvaardigheden zoals spelling en grammatica te vergroten. Aan de orde komt:

  • Direct toepasbare didactische werkvormen en feedback modellen
  • Opzetten van een leerlijn schrijfvaardigheid voor de lessen Nederlands
  • Afstemming van taallessen op het vakonderwijs
  • Plan van aanpak voor leerlingen met specifieke taalproblemen

Er worden voorbeelden gegeven voor de lespraktijk van de docent Nederlands.

Deze masterclass vormt een serie met:

De masterclasses zijn los van elkaar te volgen.

Deelnemers:

Maximaal 16

Tijdsinvestering:

Een dag of twee dagdelen

Locatie:

De masterclass wordt incompany uitgevoerd.

Contactpersoon:

Tiba Bolle - tiba.bolle@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Deze masterclass is eerder uitgevoerd bij diverse roc's: ROC Midden Nederland, ROC van Amsterdam, ROC Zadkine, Regio College en Landstede. De trainers zijn taalonderwijskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs in het mbo.