NT2-studenten op het mbo

NT2-beleid in de praktijk

Roc's krijgen steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige studenten die Nederlands als tweede taal aan het leren zijn (NT2). Deze studenten hebben extra ondersteuning nodig bij de verdere ontwikkeling van hun taalvaardigheid in en om de les. Een helder beleid voor dit onderwerp is essentieel, maar ook kennis van het proces van tweede taalverwerving en beschikbare methodieken en materialen. Aandacht voor het schoolbeleid met betrekking tot anderstalige studenten en de alledaagse lespraktijk komen in deze scholing NT2 op het mbo samen.

Doel:

In deze scholing krijgt u inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal. U leert hoe u NT2-leerlingen effectief kunt begeleiden in uw eigen vak en binnen de organisatie van uw eigen school.

Inhoud:

De scholing bestaat uit minimaal vier bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Tweede taalverwerving (principes en didactiek);
  • Evalueren en selecteren van instrumenten en methodieken;
  • Gerichte aandacht voor de NT2-leerling;
  • Toetsing en examinering;
  • Interventies en maatregelen;
  • Passende aanpak per domein.
Deelnemers:

De scholing is voor docenten die zich bezighouden met de inrichting van het onderwijsprogramma en de ondersteuning aan NT2-studenten.

De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers.

(alleen doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen)

Tijdsinvestering:

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3 uur. 

Datum:

Open inschrijving Amsterdam: start mei/juni 2018

De data voor een incompany-scholing zijn in overleg.

Locatie:

Amsterdam / incompany

Contactpersoon:

Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl

020-525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers  en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de doorstroom naar regulier onderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).