Praktijkgericht taal leren: Module A - in de les en met de klas

Werken aan je vaardigheden op lesniveau

Praktijkgericht taal leren: het lijkt zo makkelijk. Maar hoe krijg je dit in je dagelijkse lespraktijk voor elkaar? Hoe ga je om met al die verschillende doelsituaties en ervaringen van cursisten en hoe kun je bijeenkomsten met gastsprekers of een excursie leerrijk en activerend maken?
In deze training gaat u praktisch aan de slag: in de bijeenkomsten krijgt u praktische handvatten en suggesties, waarna u acties formuleert voor uw eigen lespraktijk. U vormt samen met andere deelnemers een leerteam.

De volledige training Praktijkgericht taal leren bestaat uit 2 modules (korting bij Module A en B):
Module A - in de les en met de klas
Module B - leren buiten de les met buitenschoolse praktijkopdrachten

Module C - organiseren praktijkgericht inburgeringsaanbod vanaf 2020 (voor coördinatoren)

Doel:

In Module A leert u:

  • hoe u uw lesinhoud kunt laten aansluiten op de doelsituaties en ervaringen van cursisten
  • hoe u doelgericht en efficiënt gebruik kunt maken van authentiek materiaal, al of niet ingebracht door cursisten
  • hoe u groepsactiviteiten zoals gastsprekers, excursies en activiteiten met de cursisten kunt voorbereiden, uitvoeren en nabespreken op een activerende en taalontwikkelende manier.
Inhoud:

De training bestaat uit twee inhoudelijke bijeenkomsten en een afsluitende bijeenkomst. In de inhoudelijke bijeenkomsten staan steeds twee onderwerpen centraal, waarna u een keuze maakt voor acties voor uw eigen lespraktijk.

U vormt samen met andere deelnemers een leerteam. In het leerteam gaat u met het onderwerp aan de slag. U bekijkt elkaars lesopzetten en eventueel lesopnames. U geeft elkaar feedback, leert van elkaar en met elkaar en inspireert elkaar. 

1. Praktijkgericht leren in de les
Hoe ga je om met doelsituaties en ervaringen van cursisten? Hoe sluit je met je inhoud van de les daarop aan en hoe kun je werken met authentiek materiaal?

2. Praktijkgericht leren met de klas
Hoe bereid je groepsactiviteiten zoals gastsprekers, excursies en activiteiten met je cursisten voor? Hoe activeer je cursisten in de voorbereiding, uitvoering en nabespreking?

3. Uitwisseling, reflectie, presentatie van opbrengsten
De afsluitende bijeenkomst bestaat uit uitwisseling, reflectie en presentatie van opbrengsten.

Bij volledige deelname en uitgevoerde opdrachten ontvangt u een bewijs van deelname voor deze module.

Deelnemers:

Minimaal 10 - maximaal 15

Tijdsinvestering:

Voorbereiding via intake, inlezen en formuleren leerdoelen
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Toepassen van acties in uw eigen lespraktijk en reflectie hierop in uw leerteam.

Totaal 12-18 uur

Datum:

Serie 2: vrijdag 8 november, 22 november, 13 december 2019

Tijd: 13.30-16.30

Locatie:

ITTA, Amsterdam

Contactpersoon:

Bregje Kaars Sijpesteijn: bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312

Kosten:

475 euro (Module A)

95 euro korting bij gelijktijdige inschrijving voor Module A en B samen: 855 euro
Zie voor Module B deze link.

Zie voor Module C (voor coördinatoren) deze link.

Download hier het inschrijfformulier. Dit kunt u terugsturen naar info@itta.uva.nl.

Referenties

Core business van het ITTA is praktijkgericht NT2-onderwijs. Bregje Kaars Sijpesteijn heeft hierin ruime ervaring, zowel in inburgering, participatietrajecten,  als Nederlands op de Werkvloer.