Praktijkgericht taal leren: Module B - leren buiten de les

Werken aan je vaardigheden op lesniveau

Praktijkgericht taal leren: het lijkt zo makkelijk. Je geeft de cursisten een praktijkopdracht en dan doen ze het..... of niet. Wat kunt u in uw dagelijkse lessen doen om praktijkopdrachten en buitenschools leren tot een succes te maken?
In deze training gaat u praktisch aan de slag: in de bijeenkomsten krijgt u praktische handvatten en suggesties, waarna u acties formuleert voor uw eigen lespraktijk. U vormt samen met andere deelnemers een leerteam met andere docenten.

De training Praktijkgericht taal leren bestaat uit de volgende modules (met korting)
Module A - in de les en met de klas
Module B - leren buiten de les met buitenschoolse praktijkopdrachten

Module C - organiseren praktijkgericht inburgeringsaanbod vanaf 2020 (voor coördinatoren)

Doel:

In Module B leert u:

  • hoe u geschikte praktijkopdrachten kunt formuleren
  • hoe u praktijkopdrachten in de les kunt voorbereiden
  • hoe u doelgericht en efficiënt kunt terugkijken op praktijkopdrachten
  • hoe u in praktijkopdrachten kunt aansluiten op individuele doelen en daarbij eigen acties kunt stimuleren.
Inhoud:

De training bestaat uit twee inhoudelijke bijeenkomsten en een afsluitende bijeenkomst. In de inhoudelijke bijeenkomsten staan steeds twee onderwerpen centraal, waarna u een keuze maakt voor acties voor uw eigen lespraktijk.

U vormt samen met andere deelnemers een leerteam. In het leerteam gaat u met het onderwerp aan de slag. U bekijkt elkaars lesopzetten en eventueel lesopnames. U geeft elkaar feedback, leert van elkaar en met elkaar en inspireert elkaar. 

1. Werken met praktijkopdrachten
Hoe bereid je praktijkopdrachten voor in de les en welke werkvormen zijn passend voor het terugkijken?

2. Aansluiten op individuele doelen
Hoe kun je in de praktijkopdrachten aansluiten op individuele doelen en hoe kun je daarbij eigen acties stimuleren?

3. Uitwisseling, reflectie, presentatie van opbrengsten
De afsluitende bijeenkomst bestaat uit uitwisseling, reflectie en presentatie van opbrengsten.

Bij volledige deelname en uitgevoerde opdrachten ontvangt u een bewijs van deelname voor deze module.

Deelnemers:

minimaal 10 - maximaal 15

Tijdsinvestering:

Voorbereiding via intake, inlezen en formuleren leerdoelen
Drie bijeenkomsten van 3 uur
Toepassen van acties in uw eigen lespraktijk en reflectie hierop in uw leerteam.

Totaal 12-18 uur

Datum:

Neem contact op voor data.

Locatie:

ITTA, Amsterdam

Contactpersoon:

Bregje Kaars Sijpesteijn: bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312

Kosten:

475 euro (Module B)

95 euro korting bij gelijktijdige inschrijving Module A en B samen: 855 euro

Zie voor Module A deze link.

Download hier het inschrijfformulier voor module A en B. Dit kunt u terugsturen naar info@itta.uva.nl.

Zie voor Module C (voor coördinatoren) deze link.

Referenties

Core business van het ITTA is praktijkgericht NT2-onderwijs. Bregje Kaars Sijpesteijn heeft hierin ruime ervaring, zowel in inburgering, participatietrajecten, als Nederlands op de Werkvloer en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).