Praktijkgericht taal leren: Module C - organiseren praktijkgericht inburgeringsaanbod vanaf 2020 (VOL!)

Voor coördinatoren

In het nieuwe inburgeringsstelsel gaat de taaleis van A2 naar B1 en zal (arbeids)participatie steeds belangrijker worden.
Om straks een goed aanbod te kunnen neerzetten en u te kunnen profileren als aanbieder, is het van belang dat praktijkgericht leren ‘gewoon’ is.

Zowel de inburgeraar, de docenten als de taalaanbieder hebben belang bij een praktijkgerichte aanpak, want wie veel met moedertaalsprekers praat leert de taal gemakkelijker en sneller.
Module C is bedoeld voor (duo’s van) coördinatoren en (expert-)docenten die het praktijkgericht inburgeringsaanbod in de organisatie gaan implementeren.

Doel:

U hebt zicht op de vier kerngebieden van goed praktijkgericht inburgeringsaanbod. Na deze training hebt u een concreet plan van aanpak voor deze kerngebieden.

Inhoud:

Vormgeving van praktijkgericht leren vraagt om een zinvolle invulling en organisatie van de vier kerngebieden:

  1. Doelgroep: op welke doelgroep richt u zich met het inburgeringsonderwijs? Wat zijn de doelen van de deelnemers op het gebied van werk- of andere participatie?
  2. Lesmateriaal: welke lesmaterialen gebruikt u en welke aanknopingspunten zitten daarin voor praktijkgericht leren?
  3. Omgeving: wat speelt er in de omgeving, welke mogelijkheden zijn er om het praktijkgerichte leren vorm te geven?
  4. Team: hoe is uw docentenbestand samengesteld? Wat zijn hun kwaliteiten, ervaringen en eventuele weerstanden?

In deze training verkent u deze kerngebieden voor uw eigen situatie, vanuit uw rol als coördinator. Er is gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en ideeën met de andere deelnemers. De trainer zorgt voor kaders en achtergronden en geeft schriftelijke feedback op uw plan.

De training is bedoeld voor coördinatoren van taalaanbieders van inburgeringsonderwijs. Aanmelden in een duo van coördinator en docent is mogelijk en aan te bevelen, om tot een concreet en goed uitvoerbaar plan te kunnen komen.

Deelnemers:

maximaal 10 deelnemers (VOL!)

Tijdsinvestering:

Voorbereiding via intake en inlezen

Twee bijeenkomsten van 3,5 uur

Opstellen van een plan van aanpak voor uw eigen werkpraktijk

Data:

donderdag 7 en 21 november van 13.30-17.00 uur

(VOL! Meld alvast uw interesse voor een volgende ronde)

Locatie:

ITTA, Amsterdam

Contactpersoon:

Bregje Kaars Sijpesteijn: bregje.kaarssijpesteijn@itta.uva.nl

06-54936312

of: Jacqueline de Maa (trainer): jacqueline.demaa@itta.uva.nl

Kosten:
  • € 750 per coördinator (vrij van btw)
  • Voor € 200 kunt u een (expert-)docent meenemen (vrij van btw)

Indien gewenst kan de training aangevuld worden met een adviesgesprek op uw locatie of een in-company training voor Module A of Module B.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

ReferentiesCore business van het ITTA is praktijkgericht NT2-onderwijs. Bregje Kaars Sijpesteijn heeft hierin ruime ervaring, zowel in inburgering, participatietrajecten, als Nederlands op de Werkvloer.