Train-de-trainer Het Ei van Columbus

Training voor docenten van oudercursussen - open inschrijving en incompany

Het Ei van Columbus is een aanvullend programma voor ouders van kinderen die op school woorden leren met het woordleerprogramma LOGO 3000.

Het ouderprogramma Het Ei van Columbus is een taalcursus voor ouders, waarbij ouders de woorden leren die hun kinderen op school ook leren en beter Nederlands leren spreken. Met een oudercursus Het Ei van Columbus op school worden ook de educatieve vaardigheden van ouders versterkt. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij het leren op school en thuis. Het Ei van Columbus is daarom ook een middel om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Doel:

U kunt de oudercursus en de ouder-kindworkshops Het Ei van Columbus bij u op school vormgeven en verzorgen. U kent de opbouw van de cursus, de werkvormen en het materiaal en bent in staat dit te gebruiken in een cursus taal/educatieve vaardigheden voor ouders.

Inhoud:

In de training is aandacht voor:

  • Aanpak en materialen Het Ei van Columbus
  • Inhoud en aanpak van de oudercursus en de ouder-kindworkshops
  • Taalontwikkeling bij laagtaalvaardige (anderstalige en Nederlandstalige) ouders
  • Ontwikkeling van educatieve vaardigheden bij ouders

Het ITTA organiseert ook terugkombijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en versterking van kennis en vaardigheden.

Deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering:

Twee dagdelen, met praktijkgerichte opdracht tussentijds.

Data en locatie:

Open Inschrijving najaar 2021 (op locatie)

  • Bijeenkomst 1: vrijdag 8 oktober, 13.30-16.30 uur
  • Bijeenkomst 2: vrijdag 26 november, 13.30-16.30 uur

De training in het najaar vindt plaats op een passende locatie en gaat alleen fysiek door als de situatie rondom de coronacrisis dat toelaat. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de training online doorgaan. 

Aanmelden voor beide open inschrijvingen kan via het mailadres hieronder.

N.B. De open inschrijving vindt plaats bij minimaal 10 deelnemers.

Incompany

De train-de-trainer Het Ei van Columbus kan ook incompany worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de scholen van een schoolbestuur of verschillende scholen in een gemeente.

Contactpersoon en aanmelden:

Bart Siekman - bart.siekman@itta.uva.nl 

Kosten:

Open Inschrijving voorjaar 2021 (online): € 265,- p.p.
Open Inschrijving najaar 2021 (fysiek): € 295,- p.p.

Incompany: op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al jaren actief op het thema Taal en Ouderbetrokkenheid en verzorgde het Expertisecentrum Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP). De informatie van Expertisecentrum TOP is ondergebracht op de website van Tel mee met Taal. Neem ook eens een kijkje op het platform Ouderwijs.net

In het Project Ouderparticipatie en taalontwikkeling Het Ei van Columbus is samengewerkt met Rezulto - de ontwikkelaar van Logo 3000 - en met de PO-raad.