Train-de-trainer Het Ei van Columbus

Voor docenten van oudercursussen - open inschrijving en incompany

Het Ei van Columbus is een aanvullend programma voor ouders van kinderen die op school woorden leren met het woordleerprogramma LOGO 3000.

Het ouderprogramma Het Ei van Columbus is een taalcursus voor ouders, waarbij ouders de woorden leren die hun kinderen op school ook leren en beter Nederlands leren spreken. Met een oudercursus Het Ei van Columbus op school worden ook de educatieve vaardigheden van ouders versterkt. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij het leren op school en thuis. Het Ei van Columbus is daarom ook een middel om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Doel

U kunt de oudercursus en de ouder-kindworkshops Het Ei van Columbus bij u op school vormgeven en verzorgen. U kent de opbouw van de cursus, de werkvormen en het materiaal en bent in staat dit te gebruiken in een cursus taal/educatieve vaardigheden voor ouders.

Inhoud

In de training is aandacht voor:

  • Aanpak en materialen Het Ei van Columbus
  • Inhoud en aanpak van de oudercursus en de ouder-kindworkshops
  • Taalontwikkeling bij laagtaalvaardige (anderstalige en Nederlandstalige) ouders
  • Ontwikkeling van educatieve vaardigheden bij ouders

Het ITTA organiseert ook terugkombijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en versterking van kennis en vaardigheden.

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

Twee dagdelen, met praktijkgerichte opdracht tussentijds.

Data en locatie

Let op: de open inschrijving in het najaar van 2021 is vol!

Open Inschrijving najaar 2021 (op locatie) 

  • Bijeenkomst 1: vrijdag 8 oktober, 13.30-16.30 uur
  • Bijeenkomst 2: vrijdag 26 november, 13.30-16.30 uur

De training in het najaar vindt plaats op een passende locatie en gaat alleen fysiek door als de situatie rondom de coronacrisis dat toelaat. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de training online doorgaan. 

Incompany

De train-de-trainer Het Ei van Columbus kan ook incompany worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de scholen van een schoolbestuur of verschillende scholen in een gemeente.

Contactpersoon en aanmelden

De open inschrijving in het najaar van 2021 is vol. Aanmelden voor een wachtlijst is mogelijk. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken naar een extra training.

Bart Siekman - bart.siekman@itta.uva.nl 

Kosten

Open Inschrijving najaar 2021 (fysiek): € 295,- p.p. (vol; inschrijven niet meer mogelijk).

Incompany: op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al jaren actief op het thema Taal en Ouderbetrokkenheid en verzorgde het Expertisecentrum Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP). De informatie van Expertisecentrum TOP is ondergebracht op de website van Tel mee met Taal. Neem ook eens een kijkje op het platform Ouderwijs.net

In het Project Ouderparticipatie en taalontwikkeling Het Ei van Columbus is samengewerkt met Rezulto - de ontwikkelaar van Logo 3000 - en met de PO-raad.