Training Eigen Taalvaardigheid - Spreekvaardigheid

Voor anderstalige (vak-)docenten - open inschrijving en incompany

U werkt als docent in het voortgezet onderwijs en Nederlands is niet uw moedertaal. U redt zich goed maar u wilt uw spreekvaardigheid nog verbeteren. Voor een algemene taalcursus is uw taalniveau te hoog (B2+). Met onze individuele en functiegerichte aanpak werkt u aan wat voor u van belang is.

Doel: U leert beknopt, helder en correct te formuleren. U krijgt inzicht in uw eigen aandachtspunten op het gebied van spreekvaardigheid. En u krijgt tips voor hoe u uw spreekvaardigheid verder kunt verbeteren.
Inhoud:

De taken van het werk vormen het uitgangspunt. U oefent bijvoorbeeld met uitleggen en verklaren, met het bespreken van prestaties en gedrag van leerlingen en met overleggen met collega’s.
We stemmen de training af op uw wensen en behoeften: voorafgaand aan de training doet u een korte toets en voeren we een telefonisch gesprek.

Deelnemers: Maximaal 12
Tijdsinvestering: Intake
Drie dagdelen training
Huiswerkopdrachten
Datum: Op aanvraag
Bij incompany: in overleg
Locatie: Amsterdam
Bij incompany: in overleg
Contactpersoon: Petra Popma - petra.popma@itta.uva.nl
Kosten: € 650,- (inclusief intake)
Referenties

Het ITTA heeft een ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van functiegerichte taaltrainingen, zowel voor groepen als individueel en op alle niveaus. Het ITTA heeft veel ervaring met het trainen en ondersteunen van taal- en vakdocenten bij het werken aan taal in alle vakken (vo en mbo). Het ITTA heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal Nederlands voor het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.