Training Taal 2F/3F voor pedagogisch medewerkers

Individueel of groepsgewijs

Wilt u praktijkgericht werken aan uw spreek- en schrijfvaardigheid en werkt u als leidster/pm'er in een kindcentrum, peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang? In onze korte, intensieve training werkt u aan uw persoonlijke aandachtspunten op basis van de taken van uw werk. Deze training kan ook worden uitgevoerd als aanvullend onderdeel bij de TINK-training voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang.

Doel:

Deelnemers leren goed communiceren. Zij verbeteren hun taalvaardigheid zodanig dat zij begrijpelijk, gemakkelijk en met zelfvertrouwen kunnen communiceren met de mensen met wie zij binnen en buiten hun werkomgeving te maken hebben.

Deelnemers verhogen hun taalniveau. In de trainingen wordt toegewerkt naar Spreken/gesprekken voeren, Lezen en Luisteren op niveau 3F en Schrijven op 2F. 

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen aandachtspunten op het gebied van taal en communicatie en krijgen tips om deze verder te verbeteren.

Het taalniveau wordt getoetst met een 3F-taalassessment, waarbij de taalvaardigheid wordt getoetst in reële en voor uw werk relevante situaties en levert het ITTA 3F-certificaat op.

De training vormt een goede aanvulling voor deelnemers die de TINK-training volgen en die hun taalniveau moeten verhogen.

Coaching op de werkvloer behoort tot de mogelijkheden.

Inhoud:

Op basis van de beproefde praktijkgerichte aanpak voor taalontwikkeling van het ITTA werkt de deelnemer op een praktische manier aan taal. In de bijeenkomsten wordt gewerkt met een mix van goede voorbeelden, actieve werkvormen voor toepassing en interactie, en reflectie op eigen spreek- en schrijfproducten aan de hand van praktische spreek- en schrijfkaders. Taaltheorie wordt zo op een realistische, aansprekende manier aangeboden en geoefend. Alle taalvaardigheden (spreken, luisteren, schrijven, lezen en gesprekken voeren) en taalverzorging (spelling en grammatica) komen aan bod, concreet en in samenhang.

Er wordt gewerkt met eigen teksten, video en activerende werkvormen om de taalvaardigheid op een praktische en motiverende manier op 2F/3F te brengen.

Voor online oefeningen en de trainingsmaterialen die via de online leeromgeving beschikbaar worden gesteld heeft de deelnemer toegang tot een computer met internet nodig.

De intake bestaat uit een taalassessment op 2F/3F: een praktijkgerichte taaltoets voor de vijf taalvaardigheden en een kort gesprek aan de hand van een intakeformulier. De informatie uit het assessment en het intakegesprek wordt gebruikt om individuele aandachtspunten van de deelnemer zichtbaar te krijgen en de inhoud van de training af te stemmen op de behoeften van de deelnemer.

Voor meer informatie zie Sardes Kieswijzer Taalcursussen 2016-2017

Deelnemers:
  • Individuele training
  • Groepstraining mogelijk
Tijdsinvestering:
  • De duur van de training is 16 weken.
  • De training bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur (= 24 uur).
  • De deelnemer besteedt per bijeenkomst 6 uur aan zelfstudie (2 uur aan praktijkopdrachten en 4 uur aan huiswerk (= 48 uur).
Datum: In overleg
Locatie:

Amsterdam

De training kan ook incompany worden verzorgd

Contactpersoon: Petra Popma - petra.popma@itta.uva.nl
Kosten:
  • individuele training, incl. taalassessment, intakegesprek, eindgesprek en studiemateriaal: € 3000, -
  • groepsgewijze taaltraining: op aanvraag
  • in company: op aanvraag.
  • coaching op de werkvloer: op aanvraag
Referenties

ITTA ontwikkelt en verzorgt sinds 1987 individuele en groepsgewijze functiegerichte taaltrainingen voor werknemers en voor docenten in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo, zowel incompany als open inschrijvingstrainingen. De trainers zijn taalonderwijskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van taalleren in een praktijkgerichte context. ITTA is medeontwikkelaar en -trainer van de TINK-training, de taal- en interactievaardighedentraining voor medewerkers in de kinderopvang, vve en gastouders, en de TINK-trainersopleiding, voor leidinggevenden en trainers in de kinderopvang.