Werken aan de 21e eeuwse vaardigheden: spreken wij de taal van de toekomst?

Voor mbo-docenten - op locatie

De werknemer van de toekomst heeft zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden nodig, zoals digitale vaardigheden, kritisch denken, ondernemendheid, zelfregulatie en samenwerken. Hoe bereidt een opleidingsteam studenten voor op werken en leren in de digitale wereld? Wat betekent dit voor het vak Nederlands? Hoe kun je hierin samenwerken met andere vakken? Welke vaardigheden hebben docenten nodig om studenten klaar te stomen voor de toekomst in vakopleiding en beroep?

Doel:

In het onderwijs staan 21e eeuwse vaardigheden hoog op de agenda. Opleidingen en beroepen digitaliseren, waardoor nieuwe vormen van leren, samenwerken en communiceren hun intrede hebben gedaan. Bij 21e eeuwse vaardigheden gaat om vakoverstijgende vaardigheden, waarin taal en communicatie een grote rol spelen. Het ligt voor de hand dat taaldocenten en  beroepsvakdocenten in gezamenlijk overleg aan de slag gaan met deze vaardigheden. Na afloop van de training beschikt u over materialen en werkvormen waarmee u invulling kan geven aan het onderwijs van de toekomst. 

Inhoud:

Onderdelen van de training:

  • Introductie op ‘de taal van de toekomst’ en 21e eeuwse vaardigheden;
  • Verkenning van toekomstgerichte (taal)vaardigheden, zoals informatievaardigheid, presenteren, samenwerken, zelfregulering, kritisch en creatief denken;
  • Inventarisatie van relevante (taal)taken in de opleiding en beroep, die nieuw of veranderd zijn;
  • Selectie speerpunt voor de eigen onderwijspraktijk;
  • Bewerken van lesmaterialen of het ontwikkelen van een aanpak voor de eigen opleiding gericht op toekomstgerichte vaardigheden.
Deelnemers:

De training kan worden verzorgd voor docenten Nederlands of voor een werkgroep  taal- en beroepsvakdocenten van een opleidingsteam of opleidingsrichting.

Een groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

Tijdsinvestering:

Vier dagdelen

In overleg kan ook een studiedag of een reeks kortere (werk)bijeenkomsten worden verzorgd.

Datum:

Op aanvraag

Locatie:

De training wordt incompany uitgevoerd

Contactpersoon:

Inge van Meelis | inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 - 525 38 44

Kosten:

Op aanvraag