Werken met Alfataal in de ISK-alfaklas

Doelgericht en activerend werken aan mondelinge vaardigheden

Hoe werk je met je ISK-alfaklas aan mondelinge taalvaardigheid? Het ITTA ontwikkelde Alfataal, een serie relevante en interessante thema's voor leerlingen in de ISK-alfaklas. Wil je alles weten over hoe je gericht werkt aan snel en goed leren spreken met leerlingen die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven in het Nederlands? In de training Werken met Alfataal leer je hoe je ze hier actief aan kunt laten werken, binnen en buiten de klas.

Doel

Met deze training leert u welke op welke didactische principes Alfataal is gebaseerd en oefent u met de verschillende activerende werkvormen die de kern van Alfataal vormen. U hebt goed zicht op de opbouw van Alfataal en kunt er doelgerichte en activerende lessen mee geven.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Doelgericht werken aan mondelinge vaardigheden en woordenschat
  • Activerende alfadidactiek in 10 werkvormen
  • Praktijkgericht leren met alfaleerlingen binnen en buiten de les
Deelnemers

Deze training is bedoeld voor alfadocenten in de ISK.

Aantal deelnemers: maximaal 12.

Tijdsinvestering

Twee bijeenkomsten van een dagdeel met een voorbereidende opdracht (2 uur) en een tussentijdse praktijkopdracht waarmee u oefent met de werkvormen en opbouw van taken van Alfataal (ten minste 4 uur). Deelnemers ontvangen individuele feedback en tips van de trainer op het verslag van de praktijkopdracht.

Data

Voorjaar 2022

Beide bijeenkomsten zijn van 13.30-16.30 uur.

Locatie

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden
U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij het secretariaat: info@itta.uva.nl
Contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Kosten

€ 395,-

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo.

In 2018 ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK., in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad. In het voorjaar van 2019 schoolde het ITTA 100 alfa-docenten in het werken met de Leerlijn Alfabetisering ISK. In schooljaar 2019-2020 begeleidde het ITTA alfateams en kwam Alfataal tot stand.

Alfataal is ontwikkeld door het ITTA UvA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.