Werken met ISK-methode Kennis in de Klas

Scholing van twee studiemiddagen over NT2 én Mens & Maatschappij

In de tweede fase van de ISK bereiden de leerlingen zich voor op instroom in het regulier onderwijs. Ze krijgen Nederlands, maar ook zaakvakken zoals Biologie en Mens & Maatschappij. Met Kennis in de Klas (KIK) gaan de leerlingen aan de slag gaan met taal én vakinhoud. In deze scholing maken (vak)docenten kennis met KIK Mens & Maatschappij.

Doel:

In deze scholing leren (vak)docenten werken met de methode Kennis in de Klas. De docenten krijgen handvatten om op een effectieve en efficiënte manier te werken aan taalverwerving én vakinhoud.

Inhoud:

Vakdocenten maken kennis met de aanpak van KIK en krijgen handreikingen om taalstimulerende vaklessen te verzorgen. Vragen die centraal staan in deze scholing zijn:

  • Hoe kun je KIK inzetten in je lespraktijk?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen verschillende soorten teksten kunnen lezen?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de juiste woordenschat (gaan) kennen?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen over goede schoolse vaardigheden beschikken?

De scholing start met een digitale intake. Tussen de bijeenkomsten in doet u een praktijkopdracht. Daarin wordt de opgedane kennis in de eigen onderwijssituatie uitgeprobeerd.

Deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers.

Aan de cursus kunnen zowel vakdocenten als NT2-docenten deelnemen.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur en de ontwikkeling en uitvoering van de praktijkopdracht.

Data:

Najaar 2020

De scholing kan ook incompany worden uitgevoerd.

Locatie:

Amsterdam Roeterseilandcampus

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl;

Anne Marije de Goeijen: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl;

Secretariaat: 020 - 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties:Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.