Werken met woorden in de ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

Veel woorden leren is van groot belang voor het leren van het Nederlands als tweede taal. Maar welke woorden hebben nieuwkomers nodig en welke woorden zijn geschikt? Wat kunt u als docent bieden en wat kan de leerling zelf doen om autonoom woorden te leren? In deze korte praktijkgerichte scholing krijgt u handreikingen en tips om gericht te werken aan woordenschatontwikkeling.

Doel:

Doelgericht werken aan de ontwikkeling en versterking van de woordenschat van leerlingen in de ISK.

Inhoud:

Vragen die centraal staan in deze scholing zijn:

  • Hoe zorgt u ervoor dat alle leerlingen de woorden kennen, om de teksten in alle vakken goed te kunnen begrijpen?
  • Hoe leren leerlingen deze woorden snel en goed?
  • Welke strategieën kunt u de leerlingen aanleren zodat ze zelfstandig en autonoom nieuwe woorden kunnen blijven leren?

Tijdens de scholing gaan we tevens in op praktische instrumenten die werken aan de uitbreiding van woordenschat kunnen vereenvoudigen, zoals de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo en het online overzicht Digiwak.

Deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers. Aan de cursus kunnen zowel vak- als NT2-docenten deelnemen.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast leest de deelnemer een aantal relevante artikelen en voert een praktijkopdracht uit in de eigen lespraktijk.

Totale studiebelasting: acht contacturen en acht voorbereidingsuren, inclusief de praktijkopdracht.

Data:

Start: maart/april 2020 bij voldoende aanmeldingen.

Data voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

De open inschrijvingstraining vindt plaats in Amsterdam.
Incompany met het hele team op locatie.

Contactpersoon:

Marlies Elderenbosch: marlies.elderenbosch@itta.uva.nl 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag.

U kunt deze cursus combineren met de cursus Werken  aan leessucces in de ISK.

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo).