Werken met woorden in de ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

Veel woorden leren is van groot belang voor het leren van het Nederlands als tweede taal. Maar welke woorden hebben nieuwkomers nodig en welke woorden zijn geschikt? Wat kunt u als docent bieden en wat kan de leerling zelf doen om autonoom woorden te leren? In deze korte praktijkgerichte scholing krijgt u handreikingen en tips om gericht te werken aan woordenschatontwikkeling.

Doel

U krijgt handvatten om de woordenschat van uw ISK-leerling doelgericht te ontwikkelen. Ook leert u hoe u de autonomie van de leerling kunt versterken zodat zij zelfstand aan de slag kunnen met de woordenschat.

Inhoud

Vragen die centraal staan in deze scholing zijn:

  • Hoe zorgt u ervoor dat alle leerlingen de woorden kennen, om de teksten in alle vakken goed te kunnen begrijpen?
  • Hoe leren leerlingen deze woorden snel en goed?
  • Welke strategieën kunt u de leerlingen aanleren zodat ze zelfstandig en autonoom nieuwe woorden kunnen blijven leren?

Tijdens de scholing gaan we tevens in op praktische instrumenten die werken aan de uitbreiding van woordenschat kunnen vereenvoudigen, zoals de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo en het online overzicht Digiwak.

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers. Aan de cursus kunnen zowel vak- als NT2-docenten deelnemen.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast leest de deelnemer een aantal relevante artikelen en voert een praktijkopdracht uit in de eigen lespraktijk.

Totale studiebelasting: acht contacturen en acht voorbereidingsuren, inclusief de praktijkopdracht.

DataNajaar 2022
Locatie

De open inschrijvingstraining vindt plaats in Amsterdam.
Incompany met het hele team op locatie.

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Contactpersoon

Anne Marije de Goeijen

Kosten

Op aanvraag.

U kunt deze cursus combineren met de cursus Werken  aan leessucces in de ISK.

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.