Inburgering

De nieuwe inburgeringswet biedt de mogelijkheid om mensen duurzaam te laten inburgeren. Mits het inburgeringstraject goede kwaliteit heeft. Wat zijn de kansen en hoe pak je die? Praktijkgericht leren is één van de succesfactoren, net als een verlengde intake bij de gemeente. En docenten zijn nooit uitgeleerd.

Onze visie

Inburgeren doe je niet voor het examen, maar om te kunnen participeren. Voor effectieve taalverwerving is het (bewezen) belangrijk dat taalleerders aanbod krijgen dat past bij hun doelsituatie. Dat motiveert leerders en stimuleert hen om te oefenen ‘in het echt’ en de praktijk ook te benutten om taal te leren.  

Ook steunt adequaat inburgeringsaanbod op een docententeam dat gericht is op kwaliteit. Leren van elkaar en ideeën durven uitproberen zijn daarin inspirerende middelen.

ITTA is in de inburgering voornamelijk gericht op de lageropgeleide nieuwkomers.


Knooppunt duale inburgering

Het nieuwe inburgeringsstelsel is duaal van opzet. Het ITTA biedt ondersteuning en informatie voor gemeenten, taalaanbieders en participatieaanbieders en werkgevers. In ons Knooppunt duaal (onder constructie) vindt u handreikingen, tips en ondersteuningsaanbod over hoe u duale trajecten kunt vormgeven.

Voor taalaanbieders

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor individuele taaldocenten en teams, maar ook voor andere betrokkenen kunnen wij trainingen verzorgen. De trainingen richten zich op het vormgeven van de leerroutes van het nieuwe inburgeringsstelsel en op specifieke competenties, rond onderwerpen zoals coaching, praktijkgericht taal leren, leerbaarheid en participatief werken. Bekijk ons trainingenoverzicht.

Advies en ondersteuning

Als u met het hele team een verandering wilt inzetten, dan is het de kunst om verbinding te leggen tussen ‘weten wat werkt’ en de praktijk op uw instelling. Hoe u dat het beste aanpakt hangt af van de ervaring en dynamiek van het team. Daarin denken we graag met u mee.

Voor gemeenten

Zoekt uw gemeente ondersteuning bij beleidsvorming, uitvoering en monitoring van inburgering? U kunt bij ons terecht voor training en ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Opzet en uitvoering Brede intake en Verlengde intake (Brugklas).
 • Sturen op en monitoren van kwaliteit van inburgeringstrajecten.
 • Invulling Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).
 • Begeleiden van overleg met taalaanbieders en ontwikkeling inkoopbestekken.
 • Verbinden en versterken van ketenpartners in de drie inburgeringsroutes.

Deskundigheidsbevordering beleidsambtenaren en klantmanagers, bijvoorbeeld op gebied van leerbaarheid, Brede intake, PIP, NT2 en inburgering, MAP, interculturele communicatie, kenmerken leerroutes.

Projecten

 • ONA Examinatorentraining
 • Hoe komen we naar B1? Over verbetermogelijkheden van het taalaanbod
 • Toezicht in de Klas in het kader van het Keurmerk Inburgering
 • Leertraject voor klantmanagers
 • Pilot Brugklas met gemeenten
 • Ondersteuning en vormgeving Z-route met participatief aanbod
 • Trainingen praktijkgericht leren voor NT2-docenten
 • Observatieinstrument voor inschatten van leerbaarheid en trajectadvies (TOVII)

Klik hier voor het overzicht van alle projecten.

Meer lezen? 

Wilt u meer lezen over onze expertise op het gebied van inburgering en arbeidsmarkt? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u onze meerwaarde voor uw specifieke situatie of vraag verkennen? Neem dan contact op met Elwine Halewijn (gemeenten en aanbieders) of Bregje Kaars Sijpesteijn (aanbieders en uitvoeringsorganisaties).