Basisvaardigheden

Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn voor iedere volwassene onmisbaar. In een razendsnel veranderende maatschappij is het nodig dat zij deze basisvaardigheden hun leven lang blijven ontwikkelen. 

Onze visie

Wat wil je leren, hoe wil je leren en waarom wil  je leren?  Deze  vragen vormen het uitgangspunt van onze activiteiten op het gebied van basisvaardigheden in de volwasseneneducatie. Onze aandachtsgebieden hierbij zijn de volgende:

  • De professionalisering van begeleiders (docenten en vrijwilligers),
  • De ontwikkeling van een integrale didactiek voor de ve,
  • Werving van cursisten en bijbehorende interventies,
  • Monitoring van de kwaliteit.

Projecten

Binnen bovenstaande aandachtsgebieden voeren we diverse projecten uit in de vorm van advies, onderzoek en trainingen. Hiermee leggen we de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Wilt u meer van onze projecten zien, bekijk dan het totaaloverzicht

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over basisvaardigheden binnen de volwasseneneducatie? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u in contact komen met een van onze adviseurs? Neem dan contact op met
Elwine Halewijn, Maxime van der Voorn, Petra Popma of Bregje Kaars Sijpesteijn.

  • Doelgroep:
  • Basisvaardigheden