Basisvaardigheden

Wie wil er niet zelfstandig zijn en zijn leven inrichten zoals hij dat zelf wil? Om dat te kunnen bereiken, zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden onmisbaar. In een razendsnel veranderende maatschappij is het nodig dat je deze basisvaardigheden je leven lang blijft ontwikkelen. 

Onze visie

Wat een volwassene nodig heeft aan taal voor een leven ontwikkelen, verschilt per persoon en omgeving.  Om te weten te komen wat dat is,  zijn drie vragen van belang: Wat wil jij leren, hoe wil je leren en waarom wil  je leren?  Deze  vragen vormen het uitgangspunt van onze activiteiten op het gebied van Basisvaardigheden en komen tot uiting in:

  • het opleiden van docenten in de volwasseneneducatie
  • het non-formele domein en taalvrijwilligers
  • kwaliteit van educatie (formeel en non-formeel)
  • coachende didactiek en aanpak

Projecten

Binnen bovenstaande aandachtsgebieden voeren we diverse projecten uit in de vorm van advies, onderzoek en trainingen. Hiermee leggen we de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Wilt u meer van onze projecten zien, bekijk dan het totaaloverzicht

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over basisvaardigheden binnen de volwasseneneducatie? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u in contact komen met een van onze adviseurs? Neem dan contact op met
Elwine Halewijn, Bart SiekmanPetra Popma of Bregje Kaars Sijpesteijn.

  • Doelgroep:
  • Basisvaardigheden