Mbo

Voor alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, van de entree-opleiding tot en met mbo 4 is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste, niet alleen om te slagen voor de examens Nederlands, maar ook om als volwaardig werknemer te kunnen communiceren op de werkvloer.

Samen met de docenten Nederlands en mbo-opleidingsteams werken we aan passend en taalontwikkelend onderwijsaanbod.

Onze visie

Taalontwikkeling kan in alle lessen én in de praktijk aandacht krijgen. Taal leren vindt het best plaats wanneer het geïntegreerd is in beroepsgerichte activiteiten. Daarvoor is het essentieel dat het hele opleidingsteam zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt. De docent Nederlands heeft hierin een centrale rol.

Thema's

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is het ITTA actief op meerdere thema’s:

Trainingen, advies en ondersteuning

We bieden advies op maat aan opleidingsteams en ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een taalbeleidsvisie. Daarnaast hebben we een breed aanbod van trainingen voor teams van taal- en/of vakdocenten in de entree-opleidingen en niveau 2, 3 en 4 opleidingen. Bekijk ons trainingsaanbod voor het mbo.

Coaching

Door de taalontwikkeling aan de vakontwikkeling te koppelen wordt het taalonderwijs zinvol en contextrijk. Dit werkt activerend en motiverend voor studenten en versterkt daardoor de taalontwikkeling. Het ITTA coacht docenten, vakgroepen en opleidingsteams bij de inrichting van een passend taalontwikkelend onderwijsprogramma.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over taalontwikkeling in het mbo? Bekijk onze publicaties. Of ga naar Betere taalresultaten op het mbo? Zo doe je dat - Leraar24

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod?  Neem dan contact op met Lies Alons, Tiba BolleInge van Meelis, Anja Valk & Marijn de Vos  • Doelgroep:
  • Mbo
  • Trefwoorden:
  • Entree,
  • entree-opleiding,
  • mbo,
  • taalbeleid,
  • taalbewust,
  • taalonderwijs,
  • vakgericht