Mbo

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, van de entree-opleiding tot en met mbo 4, zijn daar in de eerste plaats om een vak te leren. Hierbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste, niet alleen om te slagen voor de examens Nederlands, maar ook om als volwaardig werknemer te kunnen communiceren op de werkvloer. Samen met de opleidingsteams werken we aan passend en taalontwikkelend onderwijsaanbod.

Onze visie

Taalontwikkeling kan in alle lessen én in de praktijk aandacht krijgen. Taal leren vindt het best plaats wanneer het geïntegreerd is in beroepsgerichte activiteiten. Daarvoor is het essentieel dat het hele opleidingsteam zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt. De docent Nederlands heeft hierin een centrale rol.

Thema's

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is het ITTA actief op meerdere thema’s:

Trainingen, advies en ondersteuning

Het ITTA biedt trainingen aan voor teams van taal- en/of vakdocenten in de entree-opleidingen en niveau 2, 3 en 4 opleidingen. Bekijk ons trainingsaanbod voor het mbo. We bieden ook advies en ondersteuning  op maat aan opleidingsteams en ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een taalbeleidsvisie. Samen met u zoeken we naar de aanpak die aansluit op de visie van uw school en die past bij de werkwijze en samenstelling van uw teams.

Coaching

Door de taalontwikkeling aan de vakontwikkeling te koppelen wordt het taalonderwijs zinvol en contextrijk. Dit werkt activerend en motiverend voor studenten en versterkt daardoor de taalontwikkeling. Voor studenten die behoefte hebben aan extra begeleiding kan ondersteunend taalonderwijs of een examentraining een nuttige aanvulling zijn. Het ITTA coacht docenten, vakgroepen en opleidingsteams bij de inrichting van een passend taalontwikkelend onderwijsprogramma en taalontwikkeld lesgeven (didactiek).

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over taalontwikkeling in het mbo? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod?  Neem dan contact op met Lies Alons, Tiba BolleInge van Meelis, Wanda Polak of Anne Middelweerd.

 

  • Doelgroep:
  • Mbo
  • Trefwoorden:
  • Entree,
  • entree-opleiding,
  • mbo,
  • taalbeleid,
  • taalbewust,
  • taalonderwijs,
  • vakgericht