Mbo

Het ITTA is sinds 1987 nauw betrokken bij taalonderwijs en vakonderwijs op de streekscholen, centra vakopleidingen en de regionale opleidingscentra. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs zijn daar in de eerste plaats om een vak te leren. Hierbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste, niet alleen om te slagen voor de examens Nederlands, maar ook om als volwaardig werknemer te kunnen communiceren op de werkvloer. Ons doel is studenten voldoende toe te rusten voor de beroepspraktijk en efficiënt op te leiden naar het mbo-diploma. Samen met de opleidingsteams werken we aan passend en taalontwikkelend onderwijsaanbod.

Onze visie

Taalontwikkeling moet in alle lessen én in de praktijk aandacht krijgen. Taal leren vindt het best plaats wanneer het geïntegreerd is in beroepsgerichte activiteiten. Daarvoor is het essentieel dat het hele opleidingsteam zich verantwoordelijk voelt en bijdraagt. Door de taalontwikkeling aan de vakontwikkeling te koppelen wordt het taalonderwijs zinvol en contextrijk. Dit werkt activerend en motiverend voor studenten en versterkt daardoor de taalontwikkeling. Voor studenten die behoefte hebben aan extra begeleiding kan ondersteunend taalonderwijs of een examentraining een nuttige aanvulling zijn.

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor teams van taal- en vakdocenten. De trainingen richten zich op taaldidactiek voor de lessen Nederlands, het stimuleren van taalontwikkeling in de beroepsgerichte vakken. Ook trainen we ter verbetering van de kwaliteit van de taalexamens, deskundigheid van de taalassessoren en het opvangen en opleiden van NT2-studenten in het mbo. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor masterclasses gericht op didactiek lees- en schrijfvaardigheid, woordenschat of mondelinge vaardigheden. Bekijk ons trainingenoverzicht.

Advies en ondersteuning

We bieden advies en ondersteuning  op maat aan opleidingsteams en ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een taalbeleidsvisie. Wilt u het lesprogramma of de lessen zelf taalontwikkelender maken of de taalexamens beroepsgericht inrichten? Wilt u beter ingespeeld zijn op Nt2-studenten of andere studenten met behoefte aan extra taalondersteuning? Samen met u zoeken we naar de aanpak die aansluit op de visie van uw school en die past bij de werkwijze en samenstelling van uw team.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over taalontwikkeling in het mbo? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw school of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod?  Neem dan contact op met Lies Alons, Tiba BolleInge van Meelis of Wanda Polak.