ISK

Het ITTA is van oudsher op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs in de ISK. Samen met docenten en teamleiders leveren wij graag een bijdrage aan het leersucces van jonge nieuwkomers en daarmee hun toekomst in Nederland.

Onze visie 

Jonge anderstalige nieuwkomers staan op de ISK aan het begin van hun Nederlandse taalontwikkeling. In deze cruciale fase maken de leerlingen kennis met Nederland, de taal en het schoolsysteem. Ze gaan volop aan de slag met hun taalontwikkeling en worden voorbereid op doorstroom naar het regulier onderwijs of mbo. Op de ISK wordt de basis gelegd voor hun verdere (school)loopbaan. Een succesvolle schoolloopbaan hangt sterk samen met de taalontwikkeling. In een taalbewust team leveren alle docenten een bijdrage aan dit succes en werken ze samen om de leerling voor te bereiden op een passende onderwijsroute te laten volgen. U kunt bij ons onder andere terecht voor: 

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel taal- als vakdocenten. De trainingen richten zich op NT2-ontwikkeling van anderstalige nieuwkomers in het algemeen, maar ook op werken met leerlijnen of op specifieke vaardigheden zoals leesvaardigheid en woordenschat. Bekijk ons trainingenoverzicht.

Advies en ondersteuning

Als u met het hele team een verandering wilt inzetten, bijvoorbeeld werken in leerroutes, implementatie van een verlengde intake periode of het opzetten van een programma taal & ouderbetrokkenheid, dan is het de kunst om verbinding te leggen tussen ‘weten wat werkt’ en de praktijk op de ISK. Hoe u dat het beste aanpakt hangt af van de ervaring en dynamiek van het team. Daarin denken we graag met u mee.

Projecten

We voeren verschillende projecten uit binnen de ISK, zo ontwikkelen we lesmateriaal voor leerlingen in de ISK of een leerlijn voor alfabetisering. Bekijk hier het overzicht.

Meer lezen? 

Wilt u meer lezen over het onderwijs in de ISK? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie op uw ISK of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod?  Neem dan contact op met Lies AlonsPetra Popma, Femke ScheltingaAnne Marije de Goeijen of Yaël Latuny.