Primair onderwijs

Een goede taal- en leesvaardigheid vormt de basis voor schoolsucces van leerlingen. Een belangrijk deel hiervan wordt gelegd in het primair onderwijs. Een goed taal- en leesvaardigheidsbeleid draagt bij aan de onderwijskansen van alle kinderen. Het ITTA ondersteunt scholen op verschillende manieren bij het inrichten van een stimulerende taalleeromgeving.

Onze visie

Een rijke, stimulerende taalleeromgeving, met aandacht voor differentiatie, zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om hun taal- en leesvaardigheid te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen veel kansen creëren voor leerlingen om hun taal- en leesvaardigheid te ontwikkelen en eventuele achterstanden in te lopen. Dit is belangrijk, omdat leerlingen die in het primair onderwijs starten vaak grote verschillen in taalvaardigheid laten zien. Dat kan te maken hebben met variatie in het tempo van taalverwerving, het taalaanbod dat kinderen hebben gehad en het moment dat leerlingen instromen in het Nederlandse onderwijs. Voor een rijke, stimulerende taalleeromgeving is het belangrijk dat er sprake is van een gedeelde visie op het onderwerp en dat leerkrachten voldoende handvatten hebben om alle leerlingen te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun taalvaardigheid.

Thema’s

Binnen het ITTA besteden we aandacht aan verschillende thema’s op het gebied van taalonderwijs. We voeren verschillende projecten uit in de context van het primair onderwijs. Het gaat om trainingen, lezingen en praktijkgericht onderwijsonderzoek.

Op onder andere deze thema’s is het ITTA momenteel actief.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs of de mogelijkheden voor de specifieke situatie op uw school? Neem dan contact op met Femke Scheltinga.