Voortgezet onderwijs

Een rijke taalleeromgeving biedt kansen voor alle leerlingen: taalvaardigheid en succes op school hangen sterk met elkaar samen. Het ITTA ondersteunt scholen op verschillende manieren bij het inrichten van een stimulerende taalleeromgeving.

Onze visie

Leerlingen die goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en spreken zijn in staat de les- en leerstof en de uitleg van de docent te begrijpen. Zij ervaren hierdoor leersucces: in de les Nederlands, in de zaak- en praktijkvakken en op stage. In een taalbewust team besteden alle docenten aandacht aan taal en leveren zo een bijdrage aan een succesvolle (school)loopbaan. Daarbij hoort ook dat docenten rekening moeten houden met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen stromen binnen met bijvoorbeeld een (nog) zwakke leesvaardigheid of met een beperkte taalvaardigheid als NT2-leerling. Het voortgezet onderwijs moet voor deze leerlingen een rijke, stimulerende taalleeromgeving bieden waarin leerlingen de kans krijgen hun taal- en leesvaardigheid te verbeteren.

Thema's

Binnen het regulier voortgezet onderwijs is het ITTA actief op meerdere thema’s:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs, of verder praten over de specifieke situatie op uw school? Neem dan contact op met  Lies Alons of Femke Scheltinga.