Taal en ouderbetrokkenheid

It takes a village to raise a child. Ouders en onderwijs zijn beide van groot belang voor de talige en schoolse ontwikkeling van kinderen. Een sterke samenwerking tussen deze partners draagt bij aan een succesvolle ontwikkeling van het kind en kansengelijkheid.

Onze visie

Voor een goede samenwerking tussen ouders en school is het essentieel dat beide partijen kennis nemen van elkaars taal en cultuur. Dit biedt scholen handvatten om de samenwerking met ouders tot stand te brengen. De samenwerking gaat om:

  • ouders de taal te laten ontwikkelen die ze nodig hebben om in contact te zijn met en op school;
  • handvatten te bieden om thuis een rijke (meer)talige omgeving te creëren.

Projecten

We voeren verschillende projecten uit in de vorm van advies, onderzoek en trainingen. Hiermee leggen we de verbinding tussen onderzoek en de praktijk. 

Kijk hier voor het overzicht van onze TOB-projecten

Meer lezen

Wilt u meer lezen over taal en ouderbetrokkenheid? Bekijk onze publicaties

Meer informatie

Wilt u graag met een van onze adviseurs in contact komen? Neem dan contact op met  Manouk van den Brink of Maxime van der Voorn.