Taal en ouderbetrokkenheid

It takes a village to raise a child. Ouders en onderwijs zijn beiden van groot belang voor de talige en schoolse ontwikkeling van kinderen. Een sterke samenwerking tussen deze partners draagt bij aan een succesvolle ontwikkeling van het kind en voorkomt taalachterstand en/of laaggeletterdheid.

Onze visie

Voor een goede samenwerking tussen ouders en school is het essentieel dat beide partijen kennis nemen van elkaars taal en cultuur. Dit betekent dat scholen de handvatten hebben om de samenwerking met ouders tot stand te brengen, en dat ouders een rijk educatief thuismilieu weten te creëren. Waar nodig gebeurt dat met hulp van de school. Die hulp wordt ingevuld aan de hand van wie de ouders zijn. Anderstalige ouders hebben andere ondersteuning nodig dan Nederlandstalige ouders.  

Andersom is het belangrijk dat scholen hun ouders leren kennen om zo een optimale samenwerking tot stand te brengen. Wie zijn de ouders, wat is hun beeld bij leren en taalontwikkeling en hoe kun je als gelijkwaardig partner optrekken om de ontwikkeling van het kind te stimuleren? 

Projecten

We voeren verschillende projecten uit in de vorm van advies, onderzoek en trainingen. Hiermee leggen we de verbinding tussen onderzoek en de praktijk. 

Kijk hier voor het overzicht van onze TOB-projecten

Meer lezen

Wilt u meer lezen over taal en ouderbetrokkenheid? Bekijk onze publicaties

Meer informatie

Wilt u graag met een van onze adviseurs in contact komen? Neem dan contact op met Marianne van der Linden, Elwine HalewijnBart Siekman of Esra van den Aker.