Arbeidsmarkt

Een toffe peer bereikt meer

Wat maakt een collega tot een ‘toffe peer’? Goed functioneren op het werk vraagt om communicatie. Dat gaat verder dan alleen taal.

Onze visie

Goede communicatie is cruciaal voor het leveren van kwaliteit, het kunnen werken volgens procedures, het veilig kunnen werken, een goede samenwerking en innovatie. In een cursus Nederlands op de werkvloer is aandacht voor de bedrijfsdoelen, het specifieke karakter van de werkvloercommunicatie en de dagelijkse praktijk van het werk. Door taal te koppelen aan wat nodig is voor het goed functioneren op het werk worden de opbrengsten sneller zichtbaar.

Bij inburgering en bij nieuwkomers op de werkvloer speelt vaak ook de onbekendheid met de Nederlandse werkcultuur. Wat wordt er van je verwacht, met wie praat je wel of niet en waarover? Wat maakt jou tot een goede collega? Om in de Nederlandse werkcultuur goed mee te draaien, is meer nodig dan het werk kunnen doen. Ook leidinggevenden en collega’s hebben een rol om de nieuwkomer wegwijs te maken in het bedrijf en te zorgen voor een werkomgeving waarin de nieuwkomer zich kan ontwikkelen tot iemand die het werk goed doet, de taal spreekt en zich thuis voelt in het bedrijf. Een toffe peer dus!

Voor docenten

Het ITTA biedt verschillende trainingen aan voor individuele taaldocenten en teams. De trainingen richten zich op het vormgeven van trajecten en op specifieke vaardigheden voor de werkvloer rond onderwerpen als coaching, praktijkgericht taal leren en Nederlands op de werkvloer. Bekijk ons trainingenoverzicht.

Voor taalaanbieders

Als u als taalaanbieder met het hele team een verandering wilt inzetten, bijvoorbeeld met de docenten werk- of bedrijfsgerichte cursussen aanbieden, of een gemeenschappelijke basis leggen voor samenwerking met bedrijven en participatieaanbieders in uw regio, dan is het de kunst om verbinding te leggen tussen ‘weten wat werkt’ en de praktijk op uw instelling. Hoe u dat het beste aanpakt hangt af van de ervaring en dynamiek van het team. Daarin denken we graag met u mee.

Voor gemeenten

Beleidsadviseurs van gemeenten en andere overheden zijn bij het ITTA aan het goede adres. Wij bieden advies en ondersteuning aan rond de arbeidsmarktgerichte aspecten van de inburgering 2021.

Enkele onderwerpen: Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), Duale trajecten met werk, Z-route en arbeidsparticipatie, arbeidsparticipatie van vrouwen, interculturele communicatie op het werk, samenwerking met werkgevers en participatieaanbieders.

Voor werkgevers en participatieaanbieders

Werkgevers en participatieaanbieders die te maken krijgen met nieuwkomers, statushouders of arbeidsmigranten, kunnen bij het ITTA terecht voor ondersteuning, training en advies over verschillende onderwerpen. Denk aan: eenvoudige communicatie op de werkvloer, interculturele communicatie, begeleiding en ontwikkeling van nieuwe medewerkers, het betrekken van collega’s en het opzetten van taalbeleid.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over onze expertise op het gebied van arbeidsmarkt en inburgering? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u verder praten over de specifieke situatie in uw organisatie of meer informatie over ons ondersteuningsaanbod? Neem dan contact op met Elwine Halewijn of Bregje Kaars Sijpesteijn.