Leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie

In het primair onderwijs wordt de basis gelegd voor een goede leesvaardigheid. Voor sommige leerlingen lijkt dit leerproces schijnbaar moeiteloos te verlopen, terwijl anderen er moeite mee ervaren. Goed leesonderwijs met aandacht voor individuele verschillen is van belang voor het leersucces van alle leerlingen.

Wat doen wij?

Het ITTA biedt ondersteuning bij het vormgeven of versterken van het leesonderwijs  op school.

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor onder andere leerkrachten, taal- en leescoördinatoren en IB’ers in het primair onderwijs.

  • Preventie en signaleren van leesproblemen in de onderbouw
  • Leesproblemen en dyslexie – voortgezet technisch lezen

Advies en ondersteuning

Het opzetten  en toepassen van een goed leesbeleid met een doorgaande leerlijn vergt een gedeelde visie binnen de school. Wilt u het leesbeleid bij u op school versterken, dan denken we graag met u mee.

Projecten

We voeren regelmatig projecten uit rondom het thema leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie. Voor het actieprogramma Tel met Taal ontwikkelden we een toolbox om te werken aan leesmotivatie in het voortgezet onderwijs. In opdracht van het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Dyslexie Centraal hebben we gewerkt aan literatuurstudies over het gebruik van ict-hulpmiddelen bij dyslexie en de effectiviteit van interventieprogramma’s.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs of de mogelijkheden voor de specifieke situatie op uw school? Neem dan contact op met Femke Scheltinga