Anja Valk

Functie: Senior adviseur

Drs. Anja Valk MA bekijkt taalontwikkeling en onderwijs vanuit twee disciplines: als toegepaste taalwetenschapper en als onderwijskundige. Waar deze elkaar raken, dus waar taalontwikkeling ingebed wordt in onderwijs, raakt Anja enthousiast. Dat gebeurt telkens weer als NT2-docent, opleider van NT2-docenten, trainer, auteur van leermiddelen voor docenten en cursisten/studenten en assessor.

Anja denkt graag mee als scholen of organisaties een slag willen slaan in de verbetering van het taalonderwijs of willen werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid van werknemers, studenten, leerlingen of cursisten. Dit allemaal om het onderwijs en de taalvaardigheid uiteindelijk mooier, beter en effectiever te maken.

Expertise

  • NT2 en inburgering, duale trajecten in inburgering
  • Laaggeletterdheid
  • Taal/NT2 en taalbeleid in het mbo
  • Taal/NT2 en taalbeleid in de ISK en het voortgezet onderwijs
  • Taaldidactiek, in het bijzonder activerende taaldidactiek
  • Aandacht voor interculturele competenties in het onderwijs
  • Liefde voor lees- en schrijfvaardigheid, in het bijzonder bij de koppeling aan vaktaal

Telefoon:

06 37553040