Bregje Kaars Sijpesteijn

Functie: Senior adviseur

Drs. Bregje Kaars Sijpesteijn is met name werkzaam in projecten voor inburgering, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA), Nederlands op de Werkvloer en beroepsgericht Nederlands in mbo. Zij ondersteunt op het gebied van taalontwikkeling in een (bij voorkeur) beroepsgerichte context.

Bregje is begonnen als docent beroepsgericht Nederlands in projecten bij het Centrum Vakopleiding en de Streekschool en als docent Nederlands op de Werkvloer voor bedrijven. Bij het ITTA heeft zij veel gewerkt als onderzoeker en materiaalontwikkelaar voor branchegerichte materialen. Vanuit haar expertise op het gebied van Nederlands op de Werkvloer heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van de eindtermen Inburgering, ONA en de bijbehorende examens. Voor het mbo richt zij zich vooral op ondersteuning van scholen bij het vormgeven van het praktijkgericht Nederlands, voor bbl-leerlingen, vormgeving van taal in de beroepspraktijkvorming en beroepsgerichte examinering van taal.

Expertise

  • Afstandsleren en educatieve multimedia
  • Materiaalontwikkeling
  • Nederlands op de Werkvloer voor laag- en hoogopgeleiden
  • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
  • Praktijkgericht leren in beroepsonderwijs
  • Praktijkgericht leren in de educatie
  • Taaldidactiek Nederlands in educatie
  • Toetsing en beoordeling taalvaardigheid (referentieniveaus)
  • Toetsontwikkeling
  • Werkplekleren in beroepsonderwijs

Telefoon

06-54936312