Elwine Halewijn

Functie: Directeur Volwasseneneducatie / Senior adviseur

Drs. Elwine Halewijn zet zich bij het ITTA in op zowel beleids- als uitvoerend niveau van onderwijsinstellingen, werkgevers en de overheid. De veelzijdigheid stelt haar in staat de informatie uit deze verschillende diensten met elkaar te verbinden en nuttig te maken voor de opdrachtgever.Haar aandachtsgebied is voornamelijk de volwassen leerders. Elwine participeert regelmatig in internationale projecten en zij is partner in het Europese Network Language for Work (ECML).

Elwine studeerde Algemene Taalwetenschap aan de UvA met als specialisatie Tweede Taalverwerving. Sinds 1992 werkt zij bij het ITTA, vanaf 2000 tevens als manager van de Marktgroep Volwassenen.

Expertise

  • Inburgering en Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
  • Taaldidactiek Nederlands in de educatie
  • Laaggeletterdheid en basisvaardigheden
  • Praktijkgericht leren in de educatie
  • Nederlands op de werkvloer voor laag- en hoogopgeleiden
  • Taal en ouderbetrokkenheid

Telefoon

06-12473283