Elwine Halewijn

Functie: Directeur Volwasseneneducatie / Senior adviseur

Drs. Elwine Halewijn zet zich bij het ITTA in op zowel beleids- als uitvoerend niveau in opdracht van ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers. De veelzijdigheid stelt haar in staat de informatie uit deze verschillende diensten met elkaar te verbinden en nuttig te maken voor de opdrachtgever.

Haar aandachtsgebied is volwasseneneducatie, met name inburgering. Voor haar is de hamvraag: hoe sluiten we optimaal aan bij de (taal)leer)ehoefte van de nieuwkomers, opdat motivatie en leereffect het grootst is? De nieuwe inburgeringswet biedt hier veel ingangen - als we die maar weten te benutten. Zij zoekt graag samen met de klant naar mogelijkheden.

Expertise

  • Leerbaarheid, verlengde intake/Brugklas en onderwijsroutes Wet inburgering v.a. 1 januari 2022.
  • Duaal vormgeven van trajecten in inburgering en educatie.
  • Praktijkgerichte taalverwerving, coachende didactiek voor leren leren.
  • Kwaliteit taalaanbod in Inburgering en educatie, cultuursensitief werken.
  • Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).
  • Verbinding formele en non-formele educatie.
  • Laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

Samenwerking

Elwine werkt vaak met partners samen: Bas Schuiling Consultancy, Kaatje Dalderop, CINOP, Oefenen.nl, Pharos, Open Embassy, Bureau ICE en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de Katholieke Universiteit Leuven.

Zij participeert regelmatig in internationale projecten en zij is partner in het Europese Network Language for Work (ECML). Elwine zit in het bestuur van Het Begint met Taal.

Elwine studeerde Algemene Taalwetenschap aan de UvA met als specialisatie Tweede Taalverwerving.

Contact

Elwine.Halewijn@itta.uva.nl, mobiel 06-1247 3283