Femke Scheltinga

Functie: Senior adviseur

Dr. Femke Scheltinga werkte voor dat ze bij het ITTA kwam als senior projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands. Ze heeft ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek op het gebied van taalonderzoek, zowel in primair als voortgezet (speciaal) onderwijs. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie, maar ook andere aspecten van taalvaardigheid hebben haar interesse.

Femke studeerde spraakcommunicatie (fonetische wetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie spraak/-taalontwikkeling en taalstoornissen.

Expertise:

  • Opbrengstgericht leesonderwijs
  • Leesproblemen en dyslexie
  • Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (taal)
  • Praktijkgericht onderwijsonderzoek