Inge van Meelis

Functie: Senior adviseur

Drs. Inge van Meelis geeft docententrainingen, coaching en advies op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. Zij heeft een grote deskundigheid op het gebied van activerende taaldidactiek. In haar trainingen inspireert en ondersteunt zij docenten bij de praktische toepassing hiervan. Daarnaast heeft zij veel kennis van de taalniveaus uit het referentiekader taal en rekenen en de implementatie hiervan.

Samen met haar collega Tiba Bolle schreef Inge het boek Taalbewust Beroepsonderwijs - Vijf vuistregels voor effectieve didactiek. (Coutinho, 2014; 3e druk 2022). Daarnaast verschenen artikelen van haar hand in tijdschriften zoals Les en Profiel.

Inge studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA en rondde deze studie af met een scriptie over (taal)didactische werkvormen in het volwassenenonderwijs. Sindsdien werkt zij bij het ITTA. Daarnaast werkte zij een aantal jaar aan het Instituut voor de Lerarenopleiding als vakdidacticus NT2.

Expertise

  • Taalontwikkelend beroepsonderwijs (v)mbo
  • NT2 in mbo - toeleiding en NT2-studenten in de klas
  • Activerende en motiverende taaldidactiek Nederlands
  • Formatief evalueren en differentiëren in taalonderwijs mbo
  • Toetsing en beoordeling Nederlands (referentieniveaus 1F/2F/3F)
  • Praktische uitwerking taalbeleid in opleidingsteams (v)mbo
  • Ontwikkeling leerlijnen en materiaal Nederlands

Telefoon

06-12287051
https://www.linkedin.com/in/inge-van-meelis-57a69713/