Lies Alons

Functie: Directeur Onderwijs / Senior adviseur

Drs. Lies Alons werkt in de marktgroep Onderwijs van het ITTA. In die jaren heeft zij vele activiteiten uitgevoerd als adviseur, ondersteuner, trainer en coach, ontwikkelaar en onderzoeker. Het aandachtsgebied daarbij is het vmbo, mbo en isk.

Zij was projectleider van de Campagne Leersucces vmbo - mbo (doorlopende taalleerlijn van vmbo naar mbo). Ze adviseert en ondersteunt isk's, vmbo’s en mbo’s zowel op beleids- als op uitvoerend niveau bij de invoering van taalbeleid. Taalontwikkeling in alle vakken staat daarbij centraal.

Lies werkt sinds 1990 bij het ITTA. In dat jaar behaalde zij ook haar doctoraal Algemene Taalwetenschap met specialisatie Tweede Taalverwerving (Universiteit van Amsterdam).

Expertise

  • NT2 in de ISK
  • NT2 in het regulier onderwijs (vo en mbo)
  • Taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend beroepsonderwijs (v)mbo
  • Taaldidactiek Nederlands in beroepsonderwijs
  • Doorlopende leerlijnen vmbo - mbo
  • Taalbeleid

Telefoon

06-28482874