Loeka van der Kooij

Functie: Adviseur

Drs. Loeka van der Kooij is bij het ITTA voornamelijk werkzaam binnen de marktgroep volwassenen educatie. Ze houdt zich bezig met diverse onderzoeken en met het thema Taal en Ouderbetrokkenheid. Daarnaast verzorgt Loeka trainingen voor de ISK binnen de marktgroep onderwijs.


Loeka studeerde Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht en rondde daarna de duale master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam af. Ze verdiepte zich in de langetermijneffecten van tweetalig onderwijs. Ze werkt naast haar werk bij het ITTA als NT2-docent in het volwassenenonderwijs en werkte eerder als toetsconstructeur en als taalconsulent bij een bibliotheek.


Telefoon: 0615448758