Luce van Donkersgoed

Functie: Adviseur

Drs. Luce van Donkersgoed heeft een achtergrond in de culturele antropologie. Omdat ze zich tijdens deze studie vooral richtte op de relatie tussen taal en identiteit, koos ze daarna voor de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de UvA. Voor haar scriptie deed ze onderzoek naar de invloed van taalvaardigheid op integratie en sociale identiteit. Na haar master heeft Luce o.a. gewerkt als docent NT2 in het volwassenonderwijs en ontwikkelde ze lesprogramma’s voor verschillende taalniveaus.

Binnen het ITTA is Luce vooral werkzaam binnen de marktgroep Onderwijs. Ze houdt zich bezig met NT2-ontwikkeling binnen de ISK, het regulier onderwijs en het praktijkonderwijs en verzorgt trainingen op dit gebied. Daarnaast ontwikkelt ze lesmateriaal en onderwijsmodules voor de ISK en is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Expertise

  • NT2 in het regulier onderwijs (praktijkonderwijs en vo)
  • NT2-onderwijs in de ISK
  • Woordenschatdidactiek

Telefoon 

06 30275319