Petra Popma

Functie: Senior adviseur

Drs. Petra Popma heeft ruime ervaring als docent, materiaalontwikkelaar, trainer en adviseur op het gebied van het onderwijs in NT1 en NT2.  Zij ondersteunt graag professionals in het onderwijs op de inhoud en didactiek van hun vak. En zij houdt ervan effectieve en toegankelijke materialen, instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen op basis van praktijk en theorie.

Petra is in 1994 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands als tweede taal. Daarvoor deed zij de Nieuwe Lerarenopleiding Nederlands en Textiele werkvormen. Sinds 1994 is zij werkzaam bij het ITTA en haar voorloper het Projectbureau Toegepaste Taal Cursussen (TTC). Zij werkte ook als docent bij diverse scholen en instituten voor volwassenenonderwijs en als zelfstandig ontwikkelaar en trainer.

Expertise

  • Laaggeletterdheid en basisvaardigheden
  • Alfabetisering, Inburgering, Staatsexamens NT2
  • NT2/Alfabetisering in de ISK
  • Nederlands op de Werkvloer voor laag- en hoogopgeleiden
  • Taalontwikkeling in VVE en PO
  • Taal en ouderbetrokkenheid
  • Toetsing en beoordeling taalvaardigheid (Raamwerk NT2, Raamwerk Alfabetisering NT2 en Referentiekader Taal)

Telefoon

06-54936272