Petra Popma

Functie: Senior adviseur

Drs. Petra Popma heeft ruime ervaring als docent, materiaalontwikkelaar, trainer en adviseur op het gebied van het onderwijs in NT1 en NT2.  Zij ondersteunt graag professionals in het onderwijs op de inhoud en didactiek van hun vak. En zij houdt ervan effectieve en toegankelijke materialen, instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen op basis van praktijk en theorie.

Petra is in 1994 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands als tweede taal. Daarvoor deed zij de Nieuwe Lerarenopleiding Nederlands en Textiele werkvormen. Zij werkt sinds 1994 bij het ITTA en werkte ook als docent en ontwikkelaar NT1 en NT2 bij diverse scholen en instituten voor volwassenenonderwijs.

Expertise

  • Laaggeletterdheid en basisvaardigheden volwassenenducatie
  • Alfabetisering, Inburgering, Staatsexamens NT2
  • NT2/Alfabetisering in de ISK
  • Nederlands op de Werkvloer voor laag- en hoogopgeleiden
  • Taalontwikkeling in VVE en PO
  • Taal en ouderbetrokkenheid
  • Toetsing en beoordeling taalvaardigheid (ERK, Raamwerk NT2, Raamwerk Alfabetisering NT2, LASLLIAM, Referentiekader Taal en Standaarden en eindtermen ve)

Telefoon

06-54936272