Tiba Bolle

Functie: Senior adviseur

Drs. Tiba Bolle is begonnen als docent Nederlands en materiaalontwikkelaar van lesmethodes en voorlichtingsmaterialen. Zij heeft zich in de afgelopen jaren toegelegd op advies, training en coaching in het mbo en zij publiceert regelmatig over haar vakgebied. Haar hart ligt bij het inhoudelijk ondersteunen van professionals in het onderwijs bij het concrete invulling geven aan taalbeleid.

Tiba is in 1991 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als taalwetenschapper met als specialisatie tweede taalverwerving en sociolinguïstiek. Sinds 1987 is zij werkzaam bij het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA).

Expertise

  • Taalgericht vakonderwijs en Taalontwikkelend beroepsonderwijs mbo
  • Taaldidactiek Nederlands in beroepsonderwijs
  • Toetsing en beoordeling taalvaardigheid (referentieniveaus)
  • Drieslag Taal
  • Toetsontwikkeling
  • Staatsexamens NT2
  • Taalbeleid

Telefoon

06-53361674