Meer- en anderstaligheid in het primair onderwijs

Steeds meer leerlingen in het onderwijs spreken meer dan één taal. De talige diversiteit in klassen neemt toe. Dit vraagt om een andere kijk op het onderwijs en de talige ontwikkeling die leerlingen doormaken.

Wat doen wij?

Het ITTA werkt vanuit theorie naar praktijk. We bieden inzicht in het ‘waarom’ van taalonderwijs, zodat de vertaalslag naar ‘hoe’ en ‘wat’ gemaakt kan worden.  

Trainingen

Het ITTA biedt trainingen aan voor onder andere leerkrachten, taal- en leescoördinatoren en IB’ers in het primair onderwijs.

  • Omgaan met meertaligheid in de klas
  • Leesvaardigheid en omgaan met leesproblemen bij meertalige leerlingen

Advies en ondersteuning

Om meer- en anderstaligheid binnen het onderwijs een plek te geven, is een gedeelde visie binnen uw school belangrijk. Het ITTA denkt graag met u mee in verschillende fasen van het uitdenken, ontwikkelen en opzetten van het beleid rondom dit onderwerp binnen uw school.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over leesvaardigheid, leesproblemen en dyslexie in het primair onderwijs? Bekijk onze publicaties.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs of de mogelijkheden voor de specifieke situatie op uw school? Neem dan contact op met Femke Scheltinga