Methodiek en materiaal

Doelgericht, functioneel en innovatief

Wat motiveert de leerder? Een aanpak die aansluit op zijn leerdoel en op zijn behoeften. Een aanpak die uitnodigt taal te gebruiken in de praktijk. Zo wordt het leereffect ook direct zichtbaar.

Methodiekontwikkeling en Taalbeleid

Hoe ziet een krachtige leeromgeving eruit? Wat is de rol van de leerder, docent en omgeving? Van materiaal, zelfstudie en begeleiding, toetsing en remediering? Van theorie en praktijk...? Het ITTA zoekt aanhoudend naar de optimale vorm voor de verschillende doelgroepen. Motivatie en praktijkgerichtheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

Lesmateriaal

Het ITTA ontwikkelt al 30 jaar vakkundig materiaal. Vroeger op papier, inmiddels (vooral) multimediaal. Voor zelfstudie en/of groepslessen. Algemene en beroepsgerichte materialen, Nederlands op de werkvloer voor vele branches, materiaal voor inburgering, oudercursussen en basisvaardigheden. Zie ook Publicaties.

Contact

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Mail naar ons secretariaat: info@itta.uva.nl of neem telefonisch contact op: 020 525 3844. Bij het secretariaat kunt u ook terecht voor het bestellen van de Basislijst Schooltaalwoorden.

  • Thema's:
  • lesmateriaal