NEXT!

Netwerk voor Taal en Ouderbetrokkenheid in aanvullend onderwijs

Organiseert jouw organisatie aanvullend onderwijs voor kinderen van 0 en 18 jaar en wil je daar graag ouders bij betrekken? Meld je aan voor NEXT!

NEXT is het landelijke netwerk waar je geïnspireerd raakt over hoe je ouders betrekt bij het aanvullend onderwijs van hun kinderen én waarbij je in contact komt met mogelijke samenwerkingspartners in jouw regio. 

Online workshop: 'Ouder en kind in het museum' | 1 december 2022 | 9:30 - 11:00 
Werk je bij een museum of werk je samen met een museum en wil je weten hoe je (meertalige) ouders betrekt bij (gezamenlijke) programma's? Doe dan mee aan de workshop 'Ouder en kind in het museum'. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met twee musea die veel aandacht besteden aan het betrekken van een diverse groep ouders:

 • Stefanie van Gemert (Hoofd Educatie - Scheepvaartmuseum Amsterdam) vertelt over de nieuwe familie-tentoonstelling in het museum en de ambities rondom samenwerking met vve-instellingen in de buurt.
 • Yolanda van den Berg (Curator Dick Bruna collectie en nijntje museum) vertelt over de manier waarop zij ouders betrekken bij het museumprogramma en het lesprogramma voor de vve. 

Lees de flyer voor meer informatie.
Doe je mee? Meld je dan uiterlijk 29 november aan via dit aanmeldformulier. 

Waarom is Taal en Ouderbetrokkenheid belangrijk?
Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor het leersucces van kinderen. Dat geldt voor het reguliere onderwijs, maar ook zeker voor aanvullend onderwijs. Voor sommige ouders is het lastig om op de hoogte te zijn van wat er op school speelt, bijvoorbeeld omdat ze de schooltaal niet goed beheersen of het moeilijk vinden om hun kind te helpen. Door ouders te betrekken bij educatieve activiteiten voor kinderen, werk je aan het leersucces van kinderen én bied je ouders de kans zich verder te ontwikkelen. 

Wat verstaan we onder aanvullend onderwijs?
‘Intentionele, georganiseerde vormen van leren en ontwikkelen’ die niet onder het reguliere onderwijs vallen (Elffers e.a., 2021), noemen wij aanvullend onderwijs. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding, zomer- en weekendscholen, leesbevorderingsprogramma's, culturele educatie en programma’s vanuit bibliotheken, musea of welzijnsorganisaties.

Waarom NEXT?  
Er zijn veel organisaties die aanvullend onderwijs bieden. Veel van hen willen ouders meer betrekken bij wat zij doen en ouders de handvatten bieden om nog meer bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kind. NEXT wil deze organisaties ondersteunen in dat proces. Het netwerk heeft het doel om kennis en inspiratie te delen, zodat organisaties elkaar inspireren en om organisaties aan elkaar te verbinden om zo (lokale) samenwerkingen op te zetten. 

NEXT biedt jou:

 • inspiratie en kennis rondom het betrekken van ouders.
 • de kans om je eigen aanbod te versterken op het gebied van Taal en Ouderbetrokkenheid.
 • toegang tot een actief netwerk van organisaties die aanvullend onderwijs aanbieden waarbinnen kennis en ervaringen over Taal en Ouderbetrokkenheid gedeeld worden.
 • toegang tot een online platform met informatie en good practices van andere organisaties.
 • toegang tot een serie bijeenkomsten over verschillende aspecten van Taal en Ouderbetrokkenheid.

Dit netwerk is voor jou als:

 • je aanvullend onderwijs aanbiedt.
 • je ervaring hebt met, of ervaring wil opdoen met het betrekken van ouders bij het aanbod voor de kinderen. 

Het NEXT - team   

NEXT is een samenwerking tussen Stichting Kennis en sociale Cohesie (SKC), JES Rijnland en ITTA UvA. 
De organisatie wordt uitgevoerd door: 


 • Reda Belkadi (SKC) is sinds 2003 betrokken bij SKC. Hij is begonnen als vrijwilliger. In de periode 2005 tot en met 2008 heeft hij het Mentorproject gecoördineerd in de verschillende stadsdelen in Amsterdam. Sinds juni 2008 is hij directeur van SKC. 

 • Maaike Kemmink (SKC) werkt als freelancer voor projecten die de wereld wat mooier maken en die verbindend werken. Ze is onder meer als tekstschrijver en vertaler betrokken bij een project over alternatieve manieren van tweedetaalverwerving. 

 • Carolien de Groot (JES)  is oprichter en directeur-bestuurder van JES Rijnland en JES Duin- en Bollenstreek. 'Ieder kind taalvaardig' is één van de speerpunten van JES. Ondersteuning van ouders is daarbij hard nodig. 

 • Renske Smit (JES) is Social Professional bij JES Rijnland. Ze werkt al jarenlang met ouders en hun kinderen. Na een carrière in de kinderopvang, werkt Renske nu bij JES als coördinator van de VoorleesExpress en voert zij ontwikkelingsgerichte thuisprogramma's uit, waarbij ze ouders intensief betrekt. 

 • Esra van den Aker (ITTA) werkt als adviseur volwasseneneducatie bij het ITTA. In haar werk streeft ze naar het creëren van gelijke kansen. Ze doet dat door mensen, organisaties en ideeën aan elkaar te verbinden. 

 • Manouk van den Brink (ITTA) werkt als adviseur volwasseneneducatie bij het ITTA. Ze is gespecialiseerd in onderwerpen zoals basisvaardigheden en Taal en Ouderbetrokkenheid. Ze brengt graag kennis over naar de praktijk. 


Contact  
Heb je een vraag of wil je gewoon even met ons praten over het thema?
Mail naar next@itta.uva.nl of neem contact op met Manouk van den Brink via 06 - 215 77 427.


NEXT wordt gefinancierd vanuit het subsidieprogramma Tel mee met Taal.