17 jan. 2021 - 01:00:31 Publicatiedatum: 30 september 2019

Coaching in groepen

24 werkvormen voor groepscoaching in de VE

Gepubliceerd: 24 Werkvormen voor groepscoaching. De werkvormen helpen docenten om met groepen volwassen leerders vraaggestuurd te werken en de leerders in de lead te zetten bij hun eigen leerproces. De werkvormen zijn ontwikkeld samen met en uitgeprobeerd door acht tot coach opgeleide docenten. De reflectie van de coaches is verwerkt in de uitgave. Uiteraard zit er ook een korte, handzame inleiding bij voor beginnende coaches.

De werkvormen zijn in pdf beschikbaar en zijn gratis te downloaden. 

Leerders weten wat ze willen

Kaatje Dalderop en ITTA werken sinds vijf jaar aan de ontwikkeling van een onderwijsdidactiek die meer gericht is op coaching dan op onderwijzen. Idee daarachter is dat volwassen leerders over het algemeen heel goed weten wat zij zelf willen leren in functie van hun dagelijks leven.

Ondersteuning in een educatietraject zou daarom vooral vraaggestuurd moeten zijn. Bovendien zijn de communicatievormen in de maatschappij sterk aan verandering onderhevig: burgers worden geacht steeds meer zelf te doen in relatie tot de overheid en digitalisering doet een groot beroep op schriftelijke communicatie – al was het maar per sms of whatsapp. Daardoor zullen leerders niet alleen oplossingen moeten leren voor hier-en-nu-problemen, maar zullen zij vooral ook moeten leren hoe ze toekomstige problemen zelf kunnen oplossen.

Ze moeten dus niet alleen hun basisvaardigheden verbeteren, maar ook leren hoe ze deze vaardigheden zelfstandig kunnen onderhouden en up-to-date kunnen houden. Alleen dan is er sprake van duurzame verbetering van basisvaardigheden.

Website en workshops

Kaatje Dalderop en ITTA ontwkkelden samen een nieuwe website waarop alle informatie rond de coachende didactiek bij volwassenen verzameld wordt. Daar staan ook de 24 Werkvormen op. De naam van de website: lerenlerendoorcoaching.nl.

Om docenten op weg te helpen met groepscoaching aan de slag te gaan, organiseren we workshops van een dagdeel rond de werkvormen. Kosten: € 50. Data en locaties vindt u op de website.

Meer over coachende didactiek

Op de projectpagina's DOEN?! en ALL-SR leest u meer over eerdere projecten rond coaching van laagopgeleide volwassenen.