11 nov. 2020 - 11:19:51 Publicatiedatum: 19 november 2019

De toekomst van de inburgeraar – taalcoaching op de werkvloer

Nederlandse delegatie onderzoekt Zweedse aanpak

Inburgeraars moeten vanaf 2021 sneller aan het werk komen - althans, dat is de insteek van de nieuwe inburgeringswet. Dat vergt inspanning: behalve van de gemeenten, taalaanbieders en inburgeraars ook die van de werkvloer. Belangrijk is dat de werkvloer of het vrijwilligerswerk bijdraagt aan de (taal)ontwikkeling. En dat de integratie op de arbeidsmarkt duurzaam wordt. Wij laten ons inspireren...

De Zweedse aanpak

Zweden heeft een goede naam op het gebied van arbeidsintegratie van vluchtelingen in combinatie met taal leren. De aanpak met ‘language advocates’ is daar al tien jaar een beproefde aanpak om taal leren op de werkvloer te bevorderen.

Deze ‘language advocate’ is een speciaal soort taalcoach of maatje. Niet iemand ‘van het kantoor’ of een externe begeleider, maar echt een collega die op de werkvloer met nieuwkomers of laaggeletterden te maken heeft.

Op werkbezoek in Zweden

Het ITTA en Het Begint met Taal willen de Zweedse aanpak in Nederland verder uitrollen. Samen met TopTaal en de gemeente Groningen/Workconnection gaan zij eind oktober naar Zweden om het concept van Language Advocates te bekijken. Half november zullen we een verslag van dit werkbezoek publiceren.

We gaan tijdens het bezoek onderzoeken op welke manier de Zweedse aanpak overdraagbaar gemaakt kan worden voor de Nederlandse situatie.

Wie kunnen profijt hebben bij deze aanpak?

Wij denken dat de Zweedse aanpak geschikt kan zijn voor iedereen die belang heeft bij een goede en duurzame plaatsing met borging van de begeleiding via een follow-up:

  • Specifieke sectoren en bedrijven die te maken hebben met personeelstekorten en die hun werkvloer toegankelijker willen maken.
  • Taalaanbieders die de werkomgeving van inburgeraars willen versterken.
  • Re-integratiepartijen en arbeidstoeleiders die inburgeraars willen toeleiden en plaatsen.
  • Gemeenten en sociale diensten die belang hebben bij goede en duurzame integratie op de arbeidsmarkt.

Deze inspiratiereis is mogelijk gemaakt door Erasmus+.

Meer informatie?

Neem contact op met Bregje Kaars Sijpesteijn van het ITTA of Elise Zomer van Het Begint met Taal.
Wilt u zelf een rol spelen bij de ondersteuning van de werkvloer, kijk dan eens op de pagina 'Train de werkvloer'.