10 jun. 2020 - 09:42:49 Publicatiedatum: 1 oktober 2019

Integratie sociaal domein en inburgering

Lancering samenwerkingsverband Nieuwkomers aan de slag

De partners in het nieuwe samenwerkingsverband Nieuwkomers aan de Slag hebben kennis van en ervaring met duurzame participatie van nieuwkomers. Overheidsorganisaties met ondersteuningsvragen op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau kunnen bij het samenwerkingsverband terecht.

De partners van het samenwerkingversband bundelen kennis van het brede sociaal domein en inburgering. Denk aan kennis van onderzoeksinstrumenten, taalvraagstukken, arbeidsmarkt-toeleiding, participatie van vrouwen, brede en verlengde intake, interculturele communicatie en gezondheid.

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband bestaat behalve het ITTA uit Bas Schuiling Consultancy, Nel Buis, NOA en Workconnection. Zie nieuwkomersaandeslag.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn.

Conferentie Slim samenwerken bij inburgering

Op 18 november organiseren TopTaal en Nieuwkomers aan de Slag in samenwerking met Binnenlands Bestuur een congres voor gemeenten. Zie Slim samenwerken bij inburgering.