22 mei 2023 - 10:50:11 Publicatiedatum: 6 maart 2023

Laaggeletterde volwassenen worden bereikt met KLASSE!

Het experiment ‘Effectief werken met KLASSE!’ toont aan dat inzet van KLASSE! leidt tot het bereiken van laaggeletterde volwassenen. Een deel van de bereikte deelnemers zet ook de stap naar een vervolgcursus.

Waarom het experiment?

In Nederland is er behoefte meer grip te krijgen op de werving van laaggeletterde NT1’ers. Er worden overal activiteiten opgezet, maar er is weinig samenhang, en men weet ook niet van elkaar wat er gebeurt. Met het experiment ‘Effectief werken met KLASSE!’ zochten we uit wat organisatoren en cursusleiders van laagdrempelige cursussen nodig hebben.

In 2022 is er op 16 plekken in het land geëxperimenteerd met de methodiek KLASSE!. Het experiment heeft waardevolle lessen en inzichten opgeleverd voor de inzet van KLASSE! en een Handleiding 2.0. De handleiding geeft veel praktische tips en informatie over het werven van laaggeletterde volwassenen en het organiseren van aanbod basisvaardigheden.

Binnen het experiment zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Verzamelen van succesfactoren bij de werving van deelnemers en het organiseren van KLASSE!-cursussen;
  • Trainen van KLASSE!-cursusbegeleiders in het opzetten van een effectieve cursus en het oefenen van een gesprek over leren en ontwikkelen;
  • Flankerend aan het experiment voerde het Kohnstamm Instituut onderzoek uit naar hoe de werving met behulp van KLASSE! kan worden geoptimaliseerd.

Handleiding 2.0

Bovenstaande activiteiten hebben geleid tot een herziene handleiding bedoeld voor (taalhuis)coördinatoren en/of docenten die betrokken zijn bij de werving van laaggeletterde Nederlandssprekende volwassenen en/of de organisatie van het aanbod basisvaardigheden.

De handleiding download je eenvoudig hier.

Uitkomsten van het onderzoek

KLASSE! kenmerkt zich door vier profielen die elk een deel van de doelgroep laaggeletterde Nederlandssprekende volwassenen vertegenwoordigen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het meestal lukt om de beoogde profielen aan te spreken: de volwassenen voor wie de cursussen ontworpen zijn, zijn daadwerkelijk bereikt en hebben deelgenomen aan het aanbod.

Meer over de uitkomsten van het onderzoek lees je in de Rapportage Kohnstamm Instituut – Werven met KLASSE!

Samenwerking

ITTA werkte in dit experiment samen met Marian Janssen-de Goede, gemeente Meierijstad, een focusgroep uit Meierijstad, Rozet Bibliotheek Arnhem, FlevoMeer Bibliotheek, ONS Welzijn, Welzijn de Meierij, Bibliocenter Weert, Bibliotheek Rotterdam, Majinka van Slijpe, Hilde Roothart en CINOP.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl