26 mrt. 2020 - 11:41:19 Publicatiedatum: 10 maart 2020

Lees over coachende didactiek bij volwassenen

Ook en juist op nu online goed mogelijk!

Wat kunnen we doen om het leereffect in de basiseducatie toekomstbestendig te maken? En wat betekent dat voor de rol van de docent? In Leren leren door coaching, een artikel uit de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden & faciliteren, pleiten Kaatje Dalderop en Elwine Halewijn ervoor de leerder te leren leren en de begeleidingstijl te baseren op coaching.

Link naar artikel.

In dit artikel lees je waarom coaching voor laagopgeleide volwassenen effectiever is dan het schoolse leren. Je krijgt ook antwoord op praktische vragen en veel handige tips. Een must voor elke begeleider die laagopgeleide volwassenen coacht of met coaching aan de slag wil.

Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren

Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren is een reeks van artikelen voor iedereen die lesgeeft aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt als het gaat om omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren, rondkomen met je geld.

De artikelenserie is een initiatief van Ella Bohnenn, Ina den Hollander en Ben Vaske. Dit artikel is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Steunpunt Basisvaardigheden, EPALE, Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.  

Link naar Leren in de educatie.

Module coaching voor docenten basisvaardigheden

Wil jij een coachende aanpak in je lessen implementeren? En wil je je er echt in bekwamen? Dan past de module coaching bij jou. De module maakt deel uit van de officiële Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden. Wanneer  aan de afrondingseisen van de module is voldaan, ontvangt de deelnemer een deelcertificaat Module Coaching.

In verband met onze corona-opsluiting hebben we de geplande module met de start in april geannuleerd. Online een coachingsopleiding verzorgen, vinden we geen goed idee, vanwege de noodzaak tot oefenen in kleine groepjes in een veilige setting.

Voor meer informatie over de module en nog véél meer informatie over coaching, zie www.lerenlerendoorcoaching.nl.