16 jun. 2020 - 14:24:05 Publicatiedatum: 26 maart 2020

Leren op afstand in het volwassenenonderwijs

Lessen op afstand verzorgen staat in heel korte tijd hoog op de agenda bij veel docenten. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier en met welke factoren moet je rekening houden in het onderwijs aan volwassenen? De module 'Leren op afstand' van de opleiding tot Docent Basisvaardigheden biedt antwoord op deze vragen.

Didactiek van leren op afstand

In de Module Leren op afstand, één van de modules van de opleiding Docent Basisvaardigheden, maken docenten in de volwasseneneducatie zich de benodigde didactische vaardigheden eigen. Welke rol neem je in bij het begeleiden van het leerproces op afstand, hoe stimuleer je het zelfstandig leren op afstand, welke online media en leeromgevingen passen bij jouw leerders? Aan de hand van casussen uit je eigen lespraktijk waarbij de leerders, hun leerdoelen, de didactiek en het lesmateriaal belangrijke factoren zijn, ontwikkel je een programma voor jouw doelgroep.  

De module bestaat uit drie online bijeenkomsten van 1,5 uur. Koppeling aan de eigen praktijk vindt plaats op uw eigen werk- of stageplaats in het werkveld basisvaardigheden. 

Meer informatie en aanmelden

Op de pagina module Leren op afstand vind je meer informatie en kun je je ook aanmelden.  

Alvast nadenken over effectieve vormen van leren op afstand?

Lees dit inspirerende artikel op ScienceGuide!

Eindelijk een opleiding voor Basisvaardigheden

Het belang van de opleiding voor docenten in het onderwijs aan volwassenen wordt door verschillende partijen onderstreept, zoals te zien is in dit filmpje van Oefenen.nl.