14 okt. 2021 - 15:15:18 Publicatiedatum: 4 oktober 2021

Nieuwe handreiking bij aanpak laaggeletterdheid voor gemeenten

Werken aan kwaliteit van non-formeel aanbod

De nieuwe handreiking ‘Kwaliteit bij aanpak van laaggeletterdheid’ helpt gemeenten bij het sturen op kwaliteit van het non-formele aanbod voor basisvaardigheden.

Instrumenten en praktijkvoorbeelden

De handreiking gaat uit van een integrale kijk op kwaliteitsbeleid. In de handreiking zijn vijf terugkerende stappen uitgewerkt voor het sturen op kwaliteit: beleidskader; doelen en plannen; kwaliteitskader; selectie aanbieders en monitoring & evaluatie. Elke stap bevat informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden die helpen te werken aan kwaliteit. Daarnaast zijn er vijf themapagina’s die achtergrondinformatie geven over onderwerpen zoals werving en samenwerking. Naast de nieuwe handreiking is er ook een begrippenkader ontwikkeld.

Co-creatie

De interactieve handreiking is tot stand gekomen in co-creatie met gemeenten, taalscholen, roc’s, bibliotheken, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en andere betrokken organisaties. De handreiking is geschreven door Berenschot en ITTA UvA in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook voor taalscholen en sociale partners

De handreiking is primair voor beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van laaggeletterdheid. Maar hij is ook zeker interessant voor aanbieders, sociale partners, werkgevers en andere partijen die hierin een rol spelen. Al deze partijen kunnen de handreiking gebruiken om lokaal en regionaal het gesprek te voeren over kwaliteit.

Nieuwe versie en feedback

We ontvangen graag uw feedback op de handreiking. In 2022 staat een tweede versie van de handreiking gepland waarin bijvoorbeeld de verbinding met inburgering verder zal worden uitgewerkt. Neem hiervoor contact op met:

Elwine Halewijn

Esra van den Aker